Végrehajtási jog, követeléskezelés, követelésbehajtás

A végrehajtási jog területét nem a legfontosabb jogterületek közt tartják számon, mindig is "perem" jogterület volt. Pedig egy pert nem elég megnyerni, az abban született ítélet végrehajthatósága és végrehajtása legalább ilyen fontos, illetve a kölcsönszerződések esetén a követelés behajtása a leglényegesebb momentum. Mind a végrehajtást kérői mind az adósi oldalon több száz ügyet kezelünk, így elmondhatjuk, hogy a végrehajtási jog területén az ország egyik legtapasztaltabb irodája vagyunk.

A végrehajtást kérő hitelezőknek segítséget nyújtunk, hogy a követelést lehető leggyorsabban hajtsák be. Figyelemmel kísérjük a törvényi határidőket illetve, hogy a végrehajtó a határidőket és a jogszabályokat szem előtt tartva a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. A nálunk levő ügyekről folyamatos jelentés kapnak ügyfeleink.

Az adósoknak abban tudunk segíteni, hogy objektíven átlássák ügyüket és a meglévő kellemetlen helyzetből a lehető legkevesebb kárral és lehető legkedvezőbben kerülhessenek ki. Figyelemmel kísérjük, hogy a követelés behajtása szabályosan történjen és a rendelkezésükre álló érdekérvényesítési eszközökkel élni tudjanak. Amennyiben anyagi helyzetük engedi, akkor megkíséreljük a hitelezővel történő fizetési megállapodás kötését. Tapasztalatunk, hogy ügyvédi segítséggel és kommunikációval gyakran sikerül az árverést elkerülni és fizetési megállapodást kötni.

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS – MIKOR NEM KELL KIFÜGGESZTENI?
 
Amennyiben a termőföldet nem a tulajdonos használja, a használatba vétel leggyakoribb módja a tulajdonos és a földhasználó között haszonbérleti szerződés kötése. A termőföld haszonbérleti szerződést azonban az illetékes önkormányzatnál ki kell függeszteni, ez alatt mások is élhetnek előbérleti jogukkal.
 
El lehet kerülni a kifüggesztést? Hogyan? Sok földhasználóban merül fel a kérdés.
 
MIKOR NEM KELL KIFÜGGESZTENI A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉST?
 
A termőföld haszonbérleti szerződést fő szabály szerint ki kell függeszteni, nehéz kiskaput találni a jogalkotó által a Földforgalmi törvényben megjelölt szűk körön kívül. Ezek a kivételek vagy a szerződő felek személyéhez köthetőek (közeli hozzátartozók, gazdasági társaság tagjai) vagy a termőföld jellegéhez (pltanya).
 
Ilyen esetek:
 
- Nem kell kifüggeszteni a közeli hozzátartozók között kötött haszonbérleti szerződést. A Földforgalmi törvény szerint közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Tehát például az élettársak között kötött szerződést ki kell függeszteni.
- Mentes a kifüggesztés alól, ha egy a mezőgazdasági termelőszervezet földhasználó és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja köti meg a termelőszervezettel a szerződést. Ezzel a lehetőséggel gyakrabban élnek a felek.
- Erdő esetén annak haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti kötött szerződést nem kell kifüggeszteni.
- Ugyancsak nem kell elküldeni az illetékes önkormányzatnak a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló haszonbérleti szerződést. Ez igen ritka eset, az érintett kör ismeri a részleteit.
-Mivel a tanya esetén a földterülethez tartozik általában épület is, a tanya haszonbérletére irányuló haszonbérleti szerződést sem kell kifüggeszteni.
 
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.