Munkatársak, elérhetőségek

MIKOR FELEL A KFT. ÜGYVEZETŐJE A TELJES VAGYONÁVAL?

AMIT MINDEN ÜGYVEZETŐNEK TUDNIA KELL!

A Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft) ügyvezetője főszabály szerint nem felel a társaság tartozásaiért, azért a tagok felelnek a tagi betét erejéig. De ez nem minden esetben van így!

Amikor valaki ügyvezetői megbízást vállal, tisztában kell lennie a tisztséggel vállalt következményekkel is. Ha a társaságnak nincs elég vagyona a hitelezői követelések kiegyenlítésére, akkor a társaság régi és új ügyvezetői nem lehetnek nyugodtak.

MIKOR MERÜLHET FEL AZ ÜGYVEZETŐI MÖGÖTTES FELELŐSSÉG? MELYIK ÜGYVEZETŐ ELLEN?

Ha a társaságnak tartozásai vannak, amit nem tud vagy nem akar teljesíteni, akkor már felmerülhet az ügyvezető mögöttes felelősségének kérdése.

Ha a hitelező a követelése behajtása érdekében felszámolási eljárást indít, akkor megnyílik az út előtte, hogy akár az ügyvezető magánvagyonából hajtsa be a követelését. A hitelezőnek a felszámolással párhuzamosan kell megindítani a pert az ügyvezető, mint magánszemély ellen. Megindíthatja minden olyan ügyvezető ellen, aki a felszámolási eljárást megelőző 3 évben a társaság ügyvezetője volt!

A hitelező vagy az adós nevében a felszámoló a felszámolási eljárás alatt ugyanis keresettel kérheti az illetékes bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el és ezzel okozati összefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.

2 PERT KELL INDÍTANI

A Hitelezőnek két pert kell indítani a követelése behajtás céljából.
Ezekről bővebben a következő bejegyzésekben olvashat.