Jognyilatkozat

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

A honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait: 

  • a látogató IP-címe,
  • a látogatás időpontja.

Az Ügyvéd ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, valamint a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítésére és elhárítására használja fel.

A honlap szerkezete, külalakja, tartalma – más személy szerzőségének kifejezett feltüntetése hiányában - az Ügyvéd szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A honlap szöveges tartalmának idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.

A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik az Ügyvédet. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyvéd folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. Az Ügyvéd nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az Ügyvéd fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Ügyvédet semmiféle felelősség nem terheli.

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS – MIKOR NEM KELL KIFÜGGESZTENI?
 
Amennyiben a termőföldet nem a tulajdonos használja, a használatba vétel leggyakoribb módja a tulajdonos és a földhasználó között haszonbérleti szerződés kötése. A termőföld haszonbérleti szerződést azonban az illetékes önkormányzatnál ki kell függeszteni, ez alatt mások is élhetnek előbérleti jogukkal.
 
El lehet kerülni a kifüggesztést? Hogyan? Sok földhasználóban merül fel a kérdés.
 
MIKOR NEM KELL KIFÜGGESZTENI A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉST?
 
A termőföld haszonbérleti szerződést fő szabály szerint ki kell függeszteni, nehéz kiskaput találni a jogalkotó által a Földforgalmi törvényben megjelölt szűk körön kívül. Ezek a kivételek vagy a szerződő felek személyéhez köthetőek (közeli hozzátartozók, gazdasági társaság tagjai) vagy a termőföld jellegéhez (pltanya).
 
Ilyen esetek:
 
- Nem kell kifüggeszteni a közeli hozzátartozók között kötött haszonbérleti szerződést. A Földforgalmi törvény szerint közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Tehát például az élettársak között kötött szerződést ki kell függeszteni.
- Mentes a kifüggesztés alól, ha egy a mezőgazdasági termelőszervezet földhasználó és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja köti meg a termelőszervezettel a szerződést. Ezzel a lehetőséggel gyakrabban élnek a felek.
- Erdő esetén annak haszonbérbe adása esetén az erdőbirtokossági társulat, mint földhasználó és annak tagja, mint használatba adó közötti kötött szerződést nem kell kifüggeszteni.
- Ugyancsak nem kell elküldeni az illetékes önkormányzatnak a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló haszonbérleti szerződést. Ez igen ritka eset, az érintett kör ismeri a részleteit.
-Mivel a tanya esetén a földterülethez tartozik általában épület is, a tanya haszonbérletére irányuló haszonbérleti szerződést sem kell kifüggeszteni.
 
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.