Jognyilatkozat

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

A honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait: 

  • a látogató IP-címe,
  • a látogatás időpontja.

Az Ügyvéd ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, valamint a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítésére és elhárítására használja fel.

A honlap szerkezete, külalakja, tartalma – más személy szerzőségének kifejezett feltüntetése hiányában - az Ügyvéd szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A honlap szöveges tartalmának idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.

A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik az Ügyvédet. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyvéd folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. Az Ügyvéd nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az Ügyvéd fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Ügyvédet semmiféle felelősség nem terheli.

 
AZ ÖNÉ MENNYIT ÉR?
OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDEK MEGOSZTÁSA
ZALAI IRÁNYÁRAKKAL!!
 
AMI KÉSIK NEM MÚLIK
 
Az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztására vonatkozó jogszabály élesedése a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt később történhet meg. Ennek ellenére forrong a piac, a kisebb földtulajdonosok tartanak attól, hogy a földjeiket elveszítik, a nagyobb tulajdonosok keresik a lehetőségeket a kisebb tulajdonosok részének jogszabályi kifejezéssel élve „bekebelezésére”, megszerzésére.
 
MILYEN ÁRON?
 
A megosztásról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján a Nemzeti Földügyi Központ honlapján megjelentek január elején az árak, melyen járási megosztásban tartalmazzák a megosztásnál irányadó, ún.megajánlott földárakat, értékbecslési ajánlatok összegét.
A megszerzett tulajdoni hányadok ellenértékét a felek szabadon határozhatják meg. Az értékbecslési ajánlat, az ún.megajánlott ár azonban egy minimum ár, mely iránytűül szolgálhat. A megajánlott árnak emellett azért van jelentősége, mert amennyiben az osztatlan közös tulajdon megosztása körében a bekebelező tulajdonos és az érintett nem tudnak megegyezni az árban, úgy igazságügyi szakértő kirendelése kérhető.
A szakértő díj viselésének költéségét az ajánlati ártól való eltérés mértéke alapján határozza meg a jogszabály.
Amennyiben új értékbecslési szakvélemény kerül elkészítésre, annak költségét a bekebelező/a területet megszerezni kívánó tulajdonostárs viseli, amennyiben ő kezdeményezte az elkészítést, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget. 20%-nál kisebb eltérés esetén azonban a bekebelezéssel érintett tulajdonostárs viseli a költségeket.
 
MILYEN MEGAJÁNLOTT ÁRAK IRÁNYADÓK ZALA MEGYÉBEN?
 
Az ajánlott árak szántó esetén AK érték, rét, legelő, szőlő stb. esetén terület nagyság alapján kerültek meghatározásra.
PÉLDÁK:
ZALA MEGYE
Szántó- Ft/AK
Keszthelyi járás 48.000-
Lenti járás -66.000,
Letenyei Járás 44.000,-
Nagykanizsai Járás 40.000,-
Zalaegerszegi Járás 58.000,-
Zalaszentgróti Járás 53.000,-
Rét -Ft/Ha
Keszthelyi Járás 1.590.000,-Ft
Lenti 519.00,-
Letenyei 351.000,-
Nagykanizsai 488.000,-
Zalaegerszegi 543.000,-
Szőlő Ft/ha
Keszthelyi Járás- 5.952.000,-
Lenti Járás- 824.000,.
Letenyei Járás- 1.589.000,-
Nagykanizsai Járás- 1.893.000,-
Zalaegerszegi Járás- 4.147.000,-
Zalaszentgóti Járás-1.615.000,-