Elérhetőség

Elérhetőségeim: 8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7. III. 13.
Tel/Fax: 00-36-92-319-936
Mobil: 00-36-70-363-0453
E-mail: iroda[kukac]drgaiderne.hu, ugyved[kukac]drgaiderne.hu
Nyilvántartási szám: Ü.10/2007. (Zala Megyei Ügyvédi Kamara)

ALAP ESET

A kezes alap esetben mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.

MIKOR NEM KÖTELES A HITELEZŐ ELSŐ SORBAN AZ ADÓSTÓL BEHAJTANI A KÖVETELÉST?

A Hitelező nem köteles megkísérelni az adóstól a behajtást, és azonnal a kezesen kezdheti a követelése behajtását az alábbi esetekben:
-A követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezül.
- A jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.
-A kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.

Hiába indult tehát egyszerű kezességként a kezesség, kezes a a fenti esetekben nem hivatkozhat arra, hogy a Hitelező az adóstól kísérelje meg első sorban a követelés behajtását.

Ha tehát a hitelező például már más eljárásban sem tudta az adóstól követelését behajtani, vagy az adós külföldre költözött és ott lényegesen nehezebb behajtani a követelést, a hitelező a követelését a kezesen érvényesítheti, mihelyt az esedékessé vált.

MEGOLDÁS LEHET...KÁRTALANÍTÓ KEZESSÉG

Ha a kezes kifejezetten csak a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért vállalt felelősséget, a jogosult kizárólag akkor követelheti a kezestől a biztosított követelés kielégítését, ha végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.