Egyéb jogi képviselet

Magánszemély ügyfeleknek

 • Öröklési ügyek
  • öröklési szerződések készítése, illetve véleményezése
  • tartási, illetve életjáradéki szerződések készítése, illetve véleményezése
  • végrendelet készítése, illetve véleményezése
 • Peres jogi képviselet
  • szerződéses jogviták
  • tulajdonjoggal, ingatlannal kapcsolatos jogviták
  • egyéb polgári peres és peren kívüli eljárásokban történő teljes körű jogi képviselet

Gazdasági társaságoknak

 • Társasági és cég ügyek
  • cégalapítással kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás, tanácsadás
  • cégjogi változásokkal kapcsolatos változásbejegyzések teljes körű ügyintézése
  • taggyűlések, közgyűlések, tagok gyűlésének jogi előkészítése, a kapcsolódó okiratok szerkesztése
 • Csőd-, végelszámolási és felszámolási ügyek
  • csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt álló cégek képviselete, az eljárás lebonyolítása
  • hitelezők jogi képviselete
 • Kereskedelmi jogvitákban történő jogi képviselet
  • szerződéses jogviták, szerződésszegéssel, hibás teljesítéssel kapcsolatos perek
  • kártérítési perek
 • Kereskedelmi szerződések készítése
  • ingatlan és ingó adásvételi és bérleti szerződések
  • szállítási szerződések
  • megbízási és vállalkozási szerződések

Cégek képviselete

Mind magyar, mind ausztriai cégek képviseletét ellátjuk eseti megbízások alapján illetve állandó havi díjas megbízás keretében.

 

 

ÉRDEKES KÉRDÉSEK

Egyre több ügyvédi megkeresés alkalmával lepődnek meg a hozzám fordulók, ha nem vállalok egy ügyet, mert nem a szakterületem. Nem kell neki munka? Mi az, hogy nem ért hozzá? Furcsa reakciókkal találkozok.

Az orvosokkal kapcsolatban miért gondolkodunk másként? A szívproblémával a kardiológushoz megyünk, bőrkiütéssel a bőrgyógyászhoz. stb… Ez így természetes!

ÉN SZAKOSODTAM

Az ügyvédek is, mint a többi jogász elvégzi a jogi kart és persze szakvizsgát is tennie kell. Nyilván itt átfogó oktatást kapunk és átfogó tudást szerzünk, a polgári jog, büntetőjog, munkajog, európai uniós jog területén.

Amikor valaki elkezd ügyvédként dolgozni, megvan a választási lehetősége, hogy milyen ügyeket vállal. Én úgy döntöttem, hogy nem vállalok minden fajta ügyet, hanem bizonyos területekre szakosodom. Nyilván ezekre nagyobb hangsúlyt fektetek, többet foglalkozom a szakterületemhez tartozó ügyekkel, képezem magam.

AZ ÉN SZAKTERÜLETEIM

Mik is az én szakterületeim?

Első sorban nyilván a két szakjogász képzés keretében megszerzett képzettséghez kötöttek: Európai uniós szakjogász és Agrárjogi,-és vidékfejlesztési szakjogász vagyok.

Emellett ügyvédi munkám kezdete – 2007- óta- foglalkozom végrehajtási joggal, követelés kezeléssel és behajtással. Ezeken a jogterületeken nagy tapasztalatot szereztem  több száz ügyben képviseltem adóst vagy hitelezőt.

Emellett az ingatlanjog területe, adásvételi, ajándékozási, csere, bérleti szerződések kötése ugyancsak irodám létrehozása óta szakterületem, legyen az lakásra, termőföldre vagy zártkertre vonatkozó szerződés. A felsorolásból nem maradhat ki a peres képviselet polgári eljárásokban és munkajogi perekben.

Ha olyan megkeresés érkezik, mely nem a szakterületem - ilyen például a büntetőjog vagy családjog -  megpróbálok  ajánlani olyan kollegát, aki az adott jogágnak és jogterületnek kiváló ismerője  és nagy tapasztalata van benne. Azt gondolom, ez a jó megoldás, mivel az ügyfél érdeke is az, hogy mindig a lehető legjobb szakemberhez kerüljön.