Bemutatkozás

...
dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva Ügyvéd, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam,- és Jogtudományi Karán végezte, emellett európai jogi szakjogász diplomát is szerzett, a Zala Megyei Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja. Felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik. 2007. óta építi ki Zalaegerszegen Zala és Vas megye területére koncentrálva ügyvédi praxisát, előtte 4 éven keresztül ügyvédjelöltként dolgozott. 2014. évtől Budapesten is végez tevékenységet. Ügyfelei közt tudhat több magyar és osztrák magánszemélyt, céget és pénzintézetet is. Ügyvédként a célja, az ügyfelek teljes körű, pontos kiszolgálása, a lehető legteljesebb körű diszkréció mellett.

ALAP ESET

A kezes alap esetben mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.

MIKOR NEM KÖTELES A HITELEZŐ ELSŐ SORBAN AZ ADÓSTÓL BEHAJTANI A KÖVETELÉST?

A Hitelező nem köteles megkísérelni az adóstól a behajtást, és azonnal a kezesen kezdheti a követelése behajtását az alábbi esetekben:
-A követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezül.
- A jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.
-A kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.

Hiába indult tehát egyszerű kezességként a kezesség, kezes a a fenti esetekben nem hivatkozhat arra, hogy a Hitelező az adóstól kísérelje meg első sorban a követelés behajtását.

Ha tehát a hitelező például már más eljárásban sem tudta az adóstól követelését behajtani, vagy az adós külföldre költözött és ott lényegesen nehezebb behajtani a követelést, a hitelező a követelését a kezesen érvényesítheti, mihelyt az esedékessé vált.

MEGOLDÁS LEHET...KÁRTALANÍTÓ KEZESSÉG

Ha a kezes kifejezetten csak a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért vállalt felelősséget, a jogosult kizárólag akkor követelheti a kezestől a biztosított követelés kielégítését, ha végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést.