Baleseti kártérítés

A baleset vagy más káresemény után a károsultaknak naprakész jogi és szakmai segítséget nyújtunk. Képviseljük érdekeit addig, amíg Ön vagy családja kártérítést nem kap a károkozótól vagy amennyiben rendelkezik felelősségbiztosítással, annak felelősségbiztosítójától.

A személyi sérülést szenvedett gyalogos, motoros, kerékpáros vagy gépkocsi utasa vagy vezetője, kártérítési igénnyel élhet a balesetet okozóval szemben. Amennyiben a károkozó gépkocsi rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással, a gépkocsikra kötött kötelező felelősség biztosítás az ilyen károkat is fedezi. Tapasztalataink szerint a szakmailag, jogilag alátámasztott kárigények elbírálásakor a biztosítók sem zárkóznak el a peren kívüli egyezségtől, így Ön hamarabb a kártérítési összeghez jut.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját baleset éri, már fontos az első pillanatoktól, hogy szakértő kezekben legyen az ügye. Ha már megtörtént a baj, akkor is figyelni kell arra, milyen iratokat gyűjtsenek és milyen kárigényeket jelentsenek be. Ennek a terhét levesszük a válláról és mindent megteszünk azért, hogy a legteljesebb körű kártérítést kapja a biztosítótól vagy a károkozótól. Vagyoni kárként érvényesítheti pl. a gépjárműkárát, gyógyszerköltségét, látogatási költségét, de még a ház körüli munkákra igénybe vett segítő költségét is. Amennyiben lelki szenvedés, fizikai fájdalom egészségromlás érte, sérelemdíjra tarthat igényt.

 
AZ ÖNÉ MENNYIT ÉR?
OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDEK MEGOSZTÁSA
ZALAI IRÁNYÁRAKKAL!!
 
AMI KÉSIK NEM MÚLIK
 
Az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztására vonatkozó jogszabály élesedése a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt később történhet meg. Ennek ellenére forrong a piac, a kisebb földtulajdonosok tartanak attól, hogy a földjeiket elveszítik, a nagyobb tulajdonosok keresik a lehetőségeket a kisebb tulajdonosok részének jogszabályi kifejezéssel élve „bekebelezésére”, megszerzésére.
 
MILYEN ÁRON?
 
A megosztásról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján a Nemzeti Földügyi Központ honlapján megjelentek január elején az árak, melyen járási megosztásban tartalmazzák a megosztásnál irányadó, ún.megajánlott földárakat, értékbecslési ajánlatok összegét.
A megszerzett tulajdoni hányadok ellenértékét a felek szabadon határozhatják meg. Az értékbecslési ajánlat, az ún.megajánlott ár azonban egy minimum ár, mely iránytűül szolgálhat. A megajánlott árnak emellett azért van jelentősége, mert amennyiben az osztatlan közös tulajdon megosztása körében a bekebelező tulajdonos és az érintett nem tudnak megegyezni az árban, úgy igazságügyi szakértő kirendelése kérhető.
A szakértő díj viselésének költéségét az ajánlati ártól való eltérés mértéke alapján határozza meg a jogszabály.
Amennyiben új értékbecslési szakvélemény kerül elkészítésre, annak költségét a bekebelező/a területet megszerezni kívánó tulajdonostárs viseli, amennyiben ő kezdeményezte az elkészítést, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget. 20%-nál kisebb eltérés esetén azonban a bekebelezéssel érintett tulajdonostárs viseli a költségeket.
 
MILYEN MEGAJÁNLOTT ÁRAK IRÁNYADÓK ZALA MEGYÉBEN?
 
Az ajánlott árak szántó esetén AK érték, rét, legelő, szőlő stb. esetén terület nagyság alapján kerültek meghatározásra.
PÉLDÁK:
ZALA MEGYE
Szántó- Ft/AK
Keszthelyi járás 48.000-
Lenti járás -66.000,
Letenyei Járás 44.000,-
Nagykanizsai Járás 40.000,-
Zalaegerszegi Járás 58.000,-
Zalaszentgróti Járás 53.000,-
Rét -Ft/Ha
Keszthelyi Járás 1.590.000,-Ft
Lenti 519.00,-
Letenyei 351.000,-
Nagykanizsai 488.000,-
Zalaegerszegi 543.000,-
Szőlő Ft/ha
Keszthelyi Járás- 5.952.000,-
Lenti Járás- 824.000,.
Letenyei Járás- 1.589.000,-
Nagykanizsai Járás- 1.893.000,-
Zalaegerszegi Járás- 4.147.000,-
Zalaszentgóti Járás-1.615.000,-