Baleseti kártérítés

A baleset vagy más káresemény után a károsultaknak naprakész jogi és szakmai segítséget nyújtunk. Képviseljük érdekeit addig, amíg Ön vagy családja kártérítést nem kap a károkozótól vagy amennyiben rendelkezik felelősségbiztosítással, annak felelősségbiztosítójától.

A személyi sérülést szenvedett gyalogos, motoros, kerékpáros vagy gépkocsi utasa vagy vezetője, kártérítési igénnyel élhet a balesetet okozóval szemben. Amennyiben a károkozó gépkocsi rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással, a gépkocsikra kötött kötelező felelősség biztosítás az ilyen károkat is fedezi. Tapasztalataink szerint a szakmailag, jogilag alátámasztott kárigények elbírálásakor a biztosítók sem zárkóznak el a peren kívüli egyezségtől, így Ön hamarabb a kártérítési összeghez jut.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját baleset éri, már fontos az első pillanatoktól, hogy szakértő kezekben legyen az ügye. Ha már megtörtént a baj, akkor is figyelni kell arra, milyen iratokat gyűjtsenek és milyen kárigényeket jelentsenek be. Ennek a terhét levesszük a válláról és mindent megteszünk azért, hogy a legteljesebb körű kártérítést kapja a biztosítótól vagy a károkozótól. Vagyoni kárként érvényesítheti pl. a gépjárműkárát, gyógyszerköltségét, látogatási költségét, de még a ház körüli munkákra igénybe vett segítő költségét is. Amennyiben lelki szenvedés, fizikai fájdalom egészségromlás érte, sérelemdíjra tarthat igényt.

MIKOR FELEL A KFT. ÜGYVEZETŐJE A TELJES VAGYONÁVAL?

AMIT MINDEN ÜGYVEZETŐNEK TUDNIA KELL!

A Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft) ügyvezetője főszabály szerint nem felel a társaság tartozásaiért, azért a tagok felelnek a tagi betét erejéig. De ez nem minden esetben van így!

Amikor valaki ügyvezetői megbízást vállal, tisztában kell lennie a tisztséggel vállalt következményekkel is. Ha a társaságnak nincs elég vagyona a hitelezői követelések kiegyenlítésére, akkor a társaság régi és új ügyvezetői nem lehetnek nyugodtak.

MIKOR MERÜLHET FEL AZ ÜGYVEZETŐI MÖGÖTTES FELELŐSSÉG? MELYIK ÜGYVEZETŐ ELLEN?

Ha a társaságnak tartozásai vannak, amit nem tud vagy nem akar teljesíteni, akkor már felmerülhet az ügyvezető mögöttes felelősségének kérdése.

Ha a hitelező a követelése behajtása érdekében felszámolási eljárást indít, akkor megnyílik az út előtte, hogy akár az ügyvezető magánvagyonából hajtsa be a követelését. A hitelezőnek a felszámolással párhuzamosan kell megindítani a pert az ügyvezető, mint magánszemély ellen. Megindíthatja minden olyan ügyvezető ellen, aki a felszámolási eljárást megelőző 3 évben a társaság ügyvezetője volt!

A hitelező vagy az adós nevében a felszámoló a felszámolási eljárás alatt ugyanis keresettel kérheti az illetékes bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el és ezzel okozati összefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.

2 PERT KELL INDÍTANI

A Hitelezőnek két pert kell indítani a követelése behajtás céljából.
Ezekről bővebben a következő bejegyzésekben olvashat.