Baleseti kártérítés

A baleset vagy más káresemény után a károsultaknak naprakész jogi és szakmai segítséget nyújtunk. Képviseljük érdekeit addig, amíg Ön vagy családja kártérítést nem kap a károkozótól vagy amennyiben rendelkezik felelősségbiztosítással, annak felelősségbiztosítójától.

A személyi sérülést szenvedett gyalogos, motoros, kerékpáros vagy gépkocsi utasa vagy vezetője, kártérítési igénnyel élhet a balesetet okozóval szemben. Amennyiben a károkozó gépkocsi rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással, a gépkocsikra kötött kötelező felelősség biztosítás az ilyen károkat is fedezi. Tapasztalataink szerint a szakmailag, jogilag alátámasztott kárigények elbírálásakor a biztosítók sem zárkóznak el a peren kívüli egyezségtől, így Ön hamarabb a kártérítési összeghez jut.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját baleset éri, már fontos az első pillanatoktól, hogy szakértő kezekben legyen az ügye. Ha már megtörtént a baj, akkor is figyelni kell arra, milyen iratokat gyűjtsenek és milyen kárigényeket jelentsenek be. Ennek a terhét levesszük a válláról és mindent megteszünk azért, hogy a legteljesebb körű kártérítést kapja a biztosítótól vagy a károkozótól. Vagyoni kárként érvényesítheti pl. a gépjárműkárát, gyógyszerköltségét, látogatási költségét, de még a ház körüli munkákra igénybe vett segítő költségét is. Amennyiben lelki szenvedés, fizikai fájdalom egészségromlás érte, sérelemdíjra tarthat igényt.

 
 
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a legalább egy gyermeket várók vagy nevelők otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe a felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000-Ft mértékben. A támogatás a 2021. január 1-ét követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető, legkésőbb 2022. december 31-ig.
 
Már most látszik, hogy a támogatást sokan kívánják igénybe venni, elkezdődtek a tulajdonjog átruházások, de több nem ismert részletszabály van, amin az igénybevétel elbukhat.
A Kormányrendelet részletes ismertetése a blog bejegyzés kereteit meghaladja, a főbb igénybevételi kritériumokra hívom fel a figyelmet. Ha már ezek nem stimmelnek, akkor az igénylés nem lehetséges.
 
Alapvetés, hogy a támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik.
 
GYEREKEKRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK
 
Gyermeknek minősül az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke (aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű), valamint a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.
 
AZ IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK
 
Az igénylőnek egyrészt az igénylés beadásakor társadalombiztosítási törvény szerint biztosítottnak kell lennie, kivéve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt, vagy igazolnia kell, hogy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.
További szabály, hogy legalább 1 éve (maximum 30 nap megszakítással) folyamatosan a társadalombiztosítási törvény szerint biztosítottnak kellett lennie vagy magyar állampolgár esetén kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá kellett tartoznia, vagy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősült, vagy középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, vagy gyermekgondozási díjban részesült.
A feltételeket nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. Nem kell figyelembe venni akkor sem, ha az igénylő a kiskorú rokona, és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja és ha az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki nem minősül kiegészítő tevékenységet folytató személynek.
Alapvető kritérium az is, hogy az igénylőnek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 
AZ INGATLANRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
 
Az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének- együttes igénylés esetén az igénylőknek együtt, vagy kiskorú gyermekeiknek - a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük, illetve az igénylőnek, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermekének a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkeznie.
Ha igénybe szeretnék venni a támogatást és a fenti feltételeknek nem felelnek meg, még meg lehet tenni a szükséges intézkedéseket, a támogatás jelen szabályozás szerint 2022.12.31. napig igénybe vehető.