Agrárjog

Az agrárjog napjaink talán legtöbbet változó és legtöbb jogi problémát felvető területe. Nem csak azon ügyfeleinknek, akik agrárgazdálkodók, hanem – amennyiben az ingatlan nem került művelés alól kivonásra - már egy zárkerti ingatlant vásárló magánszemély is találkozhat a termőföldre vonatkozó új szabályokkal. Az adásvételi szerződések, haszonbérleti szerződések és földhasználati megállapodások elkészítése a jogterület új szabályainak és a földhivatali gyakorlatnak az ismeretét is megköveteli. E körben is nagy tapasztalattal rendelkezik irodánk.

2022.05.31-ig a COVID miatt elrendelt veszélyhelyzet idején a távmunkavégzésre eltérő szabályokat kellett alkalmazni, melyet kormányrendelet szabályozott. 2022. június 1-jétől megszűnt a COVID miatti veszélyhelyzet, a távmunka szabályai Munka törvénykönyvébe kerültek át.

A TÁVMUNKA FOGALMA

Nem változott a veszélyhelyzet során alkotott távmunka fogalma. E szerint távmunkának minősül az információtechnológiai eszközzel végzett és eredményét így továbbított munkán kívül minden olyan munkavégzés is, amelyet a munkavállaló a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végez. Távmunkáról akkor beszélhetünk, ha tárgyévben a munkavállaló a munkáltató telephelyén legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, a többi időben telephelyen kívül dolgozik.

 MUNKASZERZŐDÉS


A távmunkavégzésről a munkaszerződésben kifejezetten rendelkezni kell

Ha a felek a munkaszerződésben másként nem állapodnak meg, a munkáltató utasítási joga csak a feladatok kiadására terjed ki, tehát pl. nem ad utasítást a munkaidő beosztására vonatkozóan.

A MUNKAVÉGZÉS ELLENŐRZÉSE

Távmunkavégzés esetén a munkavégzés munkáltatói ellenőrzése értelemszerűen nehézkesebb. Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja. Amennyiben ettől el akar térni a munkáltató és a munkavállaló személyes jelenlétét követeli meg valamilyen oknál a fogva az elvégzett munka ellenőrzéséhez, arra erre ki kell térni a munkaszerződésben.

Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát nem számítástechnikai eszközzel, hanem a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.