Blog


ZÁRTKERT…
30 NAP VAGY FÉL ÉV ALATT LEHET TULAJDONOS?

ZÁRTKERTI INGATLAN

Ha gazdasági épületet, nyaralót, telket, vagy akár lakóházat vásárol, előfordulhat, hogy zártkertként tartják nyilván. Ilyen esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy az ingatlanhoz tartozik-e a Földforgalmi törvény hatálya alá eső terület. Ezen - is -múlik, mennyire lehet gyors a vétel.

MIKOR TARTOZIK EGY ZÁRKERT A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ?

Amennyiben a zártkert szántóként, kertként, gyümölcsösként stb. van nyilvántartva, a Földtörvény szabályait kell alkalmazni. A zártkerti ingatlanokat a tavalyi év (2017.) végéig lehetett kivonatni a művelés alól, amelyek ez után zártkerti művelés alól kivett területként lettek nyilvántartva.

JELENTŐS KÜLÖNBSÉG

A zártkerti művelés alól kivett területek nem tartoznak a Földtörvény hatálya alá, ezeket egy egyszerű adásvételi szerződéssel meg lehet vásárolni.

Azok a zártkertek, amelyek nem kerültek kivonásra (és magukba foglalnak a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó területet), kizárólag a termőföldekre vonatkozó szabályok szerint kerülhetnek eladásra. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak tehát rájuk, mint a termőföldekre. Ezeknél az adásvételeknél a feleknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Földtörvény szerint elővásárlásra jogosultak élhetnek elővásárlási jogukkal és a szerződést az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. Ez ún.kifüggesztéssel és hatósági jóváhagyással is együtt jár, amely időtartama tapasztalataink szerint a fél évet is elérheti.


NEM ÁTVENNI NEM MEGOLDÁS!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem célszerű arra gondolni, hogy amennyiben valamilyen hivatalos levelet nem veszünk át, úgy az jogkövetkezmény nélkül marad. Sokat kockáztatunk, ha a postai értesítő kézhezvételét követően nem vesszük át hivatalos leveleinket, a magyar jog ugyanis széles körben alkalmazza az ún. kézbesítési vélelem intézményét.

MIT JELENT A KÉZBESÍTÉSI VÉLELEM?

A hatályos jogszabályok szerint a hivatalos leveleket – különösen a bírósági küldeményeket – a postai kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ez annyit jelent, hogy amennyiben a postás két alkalommal hagy értesítőt postaládánkban és a hivatalos küldeményt ennek ellenére nem vesszük át, úgy a hatóságok a jogszabályok alapján úgy tekintik, mintha a második alkalmat követő 5. munkanapon azt átvettük volna, a küldemény kézbesítéséhez fűződő joghatások is megkezdődnek ezzel a nappal. Így például a fellebbezései határidő vagy a fizetési meghagyásnál az ellentmondás határideje is ezen naptól számítandó.

MEGOLDÁS?

A megoldás, hogy ne dugjuk homokba fejünket. Ha postai küldeményeinket nem vesszük át, azok tartalmáról sem szerzünk tudomást, így elzárjuk magunkat attól, hogy jogi lehetőségeinket megismerjük és azokkal a rendelkezésre álló határidő alatt éljünk is.


FORR A LEVEGŐ A MUNKAHELYEKEN…. TUDJA MIKOR KÖTELEZŐ A VÉDŐITAL??

KÁNIKULA VAN

Kánikulában elengedhetetlen fontosságú az, hogy a munkavállalók folyadékpótlása biztosított legyen. Sok munkáltató nem veszi komolyan a védőital biztosításának kötelezettségét, pedig súlyos munkavédelmi bírságot is vonhat maga után a hiánya.

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A hatályos jogszabályok a munkáltató kötelezettségeként határozzák meg a munkavégzéshez szükséges feltételek, így többek között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítását.
A Munkavédelmi törvény kiemeli, hogy minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. Az adott munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Amennyiben nem megoldható az előírt levegő vagy klíma biztosítása, a munkáltató kötelezettsége a szükséges szervezési intézkedések megtétele, így például védőital biztosítása. A munkavállalónak pedig joga, ennek a követelése!

MIKOR KÖTELEZŐ A VÉDŐITAL?

-Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, kötelező a védőital biztosítása a munkavállalóknak. Ez a szabály érvényes a kánikulában legveszélyeztetettebb építőiparban dolgozó munkavállalókra is.

A VÉDŐITAL BIZTOSÍTÁS KÖVETELMÉNYEI

-Igény szerint, de legalább félóránként
-A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.

A hatályos jogszabályok a fentieken felül speciális szabályokat állapítanak meg például a munkahelyi klíma, levegő hőmérséklet, szellőztetés, pihenőidő biztosítására is, melyeket a munkáltatóknak be kell tartani!


AMIT MINDEN KÜLFÖLDRE UTAZÓNAK TUDNIA KELL!!!

Sokan azt gondolják, hogy külföldre utazáskor elegendő, ha a zsebükben van az Európai Egészségbiztosítási Kártya, és ha megbetegszenek, vagy baleset éri őket, akkor egy utasbiztosításhoz hasonlóan minden költségüket fedezi.
Ez azonban nem felel meg a valóságnak.

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

Az ingyenesen kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényes társadalombiztosítással rendelkező EU állampolgároknak jár. Akik kiváltják, azokat az Unióban illetve Svácjban, Norvégiában és Izlandon ugyanolyan egészségügyi ellátások illetik meg, mint az adott ország állampolgárait. A kártya érvényessége azonban kizárólag a sürgősségi ellátásokra terjed ki!

HÁRTÁNYAI

A KÁRTYA TÖBB KÖLTSÉGET NEM FEDEZ, így például:

-Orvosi kezelés önrésze (ez több országban akár 20% is lehet)
-Gyógyszerek
-Beteg hazaszállításának költségei
- Tolmács költségek (Az orvos és beteg közti kommunikáció érdekében gyakran szükséges!)
-Magán egészségügyi ellátás költsége
-Mentési költségek, sérült jármű és utas elszállítása
-Poggyászkár
-Hozzátartozókkal történő kapcsolattartás költségei
Stb.

AMIÉRT ÉRDMES UTASBIZTOSÍTÁST KÖTNI

Látható, hogy az európai egészségbiztosítási kártya ugyan ingyenes, de ehhez igazodóan a kártyával igénybe vehető szolgáltatások köre is korlátozott. Egy esetleges külföldi baleset, vagy megbetegedés esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártya a felmerült költségeknek csak egy szűkebb körére nyújt fedezetet. Ha nagyobb biztonságot szeretnénk célszerű utasbiztosítást kötni.


VÁSÁROL? MIT KOCKÁZTAT AZZAL, HA ELŐSZERZŐDÉST KÖT?

Sok vevő nincs tisztában azzal, hogy ha pl. egy ingatlanra csak előszerződést és nem végleges szerződést köt, ezzel mekkora kockázatot vállal.

MI AZ ELŐSZERZŐDÉS?

Ha felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek és megállapítják a szerződés lényeges feltételeit, köztük előszerződés jön létre. Ebben az esetben bíróság az előszerződésben meghatározott feltételek szerint a végleges szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja. Az előszerződésben tehát az adásvétel minden lényeges eleméről rendelkezni kell.

MIT KOCKÁZTAT A VEVŐ?

Az előszerződést nem lehet benyújtani az ingatlan nyilvántartási hatósághoz, így széljegyre sem kerülhet a szerződés.
Amennyiben a vevő például foglalót, vagy vételárrészletet is átad az előszerződés megkötésével egyidejűleg, sokat kockáztat.

Mivel a tulajdoni lapon nincs nyoma a szerződésnek, a tulajdonos, akár eladhatja újból az ingatlant, vagy más módon megterhelheti azt. Emellett, ha a tulajdonos ellen végrehajtás indul, akkor a végrehajtási jog is rájegyzésre kerülhet. Ez ezt követően hosszú peres procedúrát vonhat maga után.

JAVASLATUNK

Azt javasoljuk, hogy amennyiben foglaló vagy vételárrészlet átadása történik, a felek ezt tegyék meg a végleges adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, ami benyújtásra kerülhet az ingatlan nyilvántartási hatósághoz. Az előszerződéssel elérni kívánt célok más jogi eszközökkel is elérhetők. Az, hogy a szerződés széljegyen van, már sokkal nagyobb biztonságot jelent a vevő, de egyébként az eladó részére is