Blog


AMIT MINDEN KÜLFÖLDRE UTAZÓNAK TUDNIA KELL!!!

Sokan azt gondolják, hogy külföldre utazáskor elegendő, ha a zsebükben van az Európai Egészségbiztosítási Kártya, és ha megbetegszenek, vagy baleset éri őket, akkor egy utasbiztosításhoz hasonlóan minden költségüket fedezi.
Ez azonban nem felel meg a valóságnak.

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA

Az ingyenesen kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényes társadalombiztosítással rendelkező EU állampolgároknak jár. Akik kiváltják, azokat az Unióban illetve Svácjban, Norvégiában és Izlandon ugyanolyan egészségügyi ellátások illetik meg, mint az adott ország állampolgárait. A kártya érvényessége azonban kizárólag a sürgősségi ellátásokra terjed ki!

HÁRTÁNYAI

A KÁRTYA TÖBB KÖLTSÉGET NEM FEDEZ, így például:

-Orvosi kezelés önrésze (ez több országban akár 20% is lehet)
-Gyógyszerek
-Beteg hazaszállításának költségei
- Tolmács költségek (Az orvos és beteg közti kommunikáció érdekében gyakran szükséges!)
-Magán egészségügyi ellátás költsége
-Mentési költségek, sérült jármű és utas elszállítása
-Poggyászkár
-Hozzátartozókkal történő kapcsolattartás költségei
Stb.

AMIÉRT ÉRDMES UTASBIZTOSÍTÁST KÖTNI

Látható, hogy az európai egészségbiztosítási kártya ugyan ingyenes, de ehhez igazodóan a kártyával igénybe vehető szolgáltatások köre is korlátozott. Egy esetleges külföldi baleset, vagy megbetegedés esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártya a felmerült költségeknek csak egy szűkebb körére nyújt fedezetet. Ha nagyobb biztonságot szeretnénk célszerű utasbiztosítást kötni.


VÁSÁROL? MIT KOCKÁZTAT AZZAL, HA ELŐSZERZŐDÉST KÖT?

Sok vevő nincs tisztában azzal, hogy ha pl. egy ingatlanra csak előszerződést és nem végleges szerződést köt, ezzel mekkora kockázatot vállal.

MI AZ ELŐSZERZŐDÉS?

Ha felek abban állapodnak meg, hogy későbbi időpontban egymással szerződést kötnek és megállapítják a szerződés lényeges feltételeit, köztük előszerződés jön létre. Ebben az esetben bíróság az előszerződésben meghatározott feltételek szerint a végleges szerződést bármelyik fél kérelmére létrehozhatja. Az előszerződésben tehát az adásvétel minden lényeges eleméről rendelkezni kell.

MIT KOCKÁZTAT A VEVŐ?

Az előszerződést nem lehet benyújtani az ingatlan nyilvántartási hatósághoz, így széljegyre sem kerülhet a szerződés.
Amennyiben a vevő például foglalót, vagy vételárrészletet is átad az előszerződés megkötésével egyidejűleg, sokat kockáztat.

Mivel a tulajdoni lapon nincs nyoma a szerződésnek, a tulajdonos, akár eladhatja újból az ingatlant, vagy más módon megterhelheti azt. Emellett, ha a tulajdonos ellen végrehajtás indul, akkor a végrehajtási jog is rájegyzésre kerülhet. Ez ezt követően hosszú peres procedúrát vonhat maga után.

JAVASLATUNK

Azt javasoljuk, hogy amennyiben foglaló vagy vételárrészlet átadása történik, a felek ezt tegyék meg a végleges adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, ami benyújtásra kerülhet az ingatlan nyilvántartási hatósághoz. Az előszerződéssel elérni kívánt célok más jogi eszközökkel is elérhetők. Az, hogy a szerződés széljegyen van, már sokkal nagyobb biztonságot jelent a vevő, de egyébként az eladó részére is

 

 

ISMERI A 14 NAPOS SZABÁLYT? 14 NAP KÖTELEZŐ SZABADSÁG EGYBEN?

A 14 NAPOS SZABÁLY

A hatályos Munka Törvénykönyve szerint a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól.

MI SZÁMÍT BELE A 14 NAPBA?

A szabály nem azt jelenti, hogy a munkáltató köteles az adott évi szabadságból 14 napot egybefüggően kiadni.
A 14 napba ugyanis nem csak a szabadság, hanem a heti pihenőnap, a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő beosztás szerinti szabadnap is beleszámít. 10 nap szabadság kiadásával tehát már összefüggő 14 napos időszakot lehet kiadni.

HA NEM SZERETNÉK ILYEN HOSSZÚ IDŐRE SZABADSÁGRA MENNI....

Sok esetben előfordul, hogy a munkavállaló sem igényli a hosszabb szabadságot, hanem több alkalommal venne ki rövidebb idejű szabadságot. Erre van lehetőség, a 14 napos szabálytól a felek ugyanis megállapodásukkal eltérhetnek. Célszerű ezt a megállapodást írásba foglalni. Írásba foglalt megállapodás hiányában elegendő lehet, ha a szabadság kiadása a hatályos szabályoktól eltérően bizonyíthatóan a munkavállaló kérésére történt.


Sokan töltik szabadságukat a következő hónapokban szállodákban, ahol mindennapi jelenség, hogy a vendégek lap topot, tabletet vagy okostelefont használnak, illetve sokszor értékesebb egyéb tárgyakat is magukkal visznek a nyaralásra.

KI FELEL, HA VALAMI ELTŰNIK?

Fontos kiemelni, hogy a hazai szabályozás szerint a szálloda felelőssége kizárólag a szálloda szolgáltatásait igénybe vevő vendégek dolgaiért áll fenn. Nem szállóvendég az, aki például a szállodában megszálló vendéghez érkezik látogatóba. Úgyszintén nem vendég az, aki nyaralót vagy lakást bérel, mivel ebben az esetben a bérbeadó nem szálloda, a felek között bérleti jogviszony jön létre.

MILYEN TÁRGYAKÉRT FELEL A SZÁLLODA?

A szállodák felelősségét a vendégek értéktárgyaiért a Ptk. jól körülhatárolja. Mindazért felel a szálloda, amit a vendég a szállodában kijelölt, vagy erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy olyan személynek adott oda, akit jogosultnak tarthatott az átvételére. Ilyen személy például a recepciós, vagy a szálloda más munkatársa. Itt olyan dolgokról van szó, amelyek kiemelkedő értékkel nem bírnak, pl. ruhanemű, mobiltelefon. Tehát, ha a szobánkban, vagy ruhatárban elhelyezett dolgaink tűnnek el, ezekért a szálloda felelősséggel tartozik. De nem felel a szálloda, a medencénél, strandnál vagy teniszpályánál hagyott dolgokért.

A FELELŐSSÉG KORLÁTAI

A szálloda felelőssége nem korlátlan, annak maximális mértéke a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása semmis.
Figyelni kell azonban arra, hogy ha készpénzről, értékpapírról és jelentősebb értéktárgyakról van szó. A szálloda ezekért kizárólag abban az esetben felelős, ha azokat megőrzésre a vendégtől külön átvette, vagy az átvételt megtagadta. Erről mindkét esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez esetben az értéktárgyak eltűnéséért, az azokban bekövetkezett kárért a szálloda már korlátlan felelősséggel tartozik.


 

BORBAN AZ IGAZSÁG? 
AVAGY BOROZHATUNK KÖZTERÜLETEN?

Magyarország több városához hasonlóan, Zalaegerszegen is tilalmazott a közterületi alkohol fogyasztás.

EZ ALÓL SZERENCSÉRE VANNAK KIVÉTELEK:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2011. sz. önkormányzati rendelete értelmében
tilos a szeszesital fogyasztása közterületen.

A tilalom nem terjed ki:

-a hatályos közterület-használati szerződéssel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
-a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati szerződéssel) rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt,
- a szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt helyekre, így a Gébárti-tó környékére, az Aranyoslapi-forrásra, az Azáleás-völgyre és a Bazitai TV-torony környékére, a csácsi Jószomszédok-parkra,
- december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06 óráig terjedő időszakra.

A KÖVETKEZMÉNYEK

Aki a tilalmat megszegi, akár 50.000 Ft -ig terjedő szabálysértési bírságra számíthat.

Más városokban is érdemes tájékozódni a helyi szabályokról.