Blog


 
 
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a legalább egy gyermeket várók vagy nevelők otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe a felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000-Ft mértékben. A támogatás a 2021. január 1-ét követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető, legkésőbb 2022. december 31-ig.
 
Már most látszik, hogy a támogatást sokan kívánják igénybe venni, elkezdődtek a tulajdonjog átruházások, de több nem ismert részletszabály van, amin az igénybevétel elbukhat.
A Kormányrendelet részletes ismertetése a blog bejegyzés kereteit meghaladja, a főbb igénybevételi kritériumokra hívom fel a figyelmet. Ha már ezek nem stimmelnek, akkor az igénylés nem lehetséges.
 
Alapvetés, hogy a támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik.
 
GYEREKEKRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK
 
Gyermeknek minősül az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke (aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű), valamint a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.
 
AZ IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK
 
Az igénylőnek egyrészt az igénylés beadásakor társadalombiztosítási törvény szerint biztosítottnak kell lennie, kivéve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt, vagy igazolnia kell, hogy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.
További szabály, hogy legalább 1 éve (maximum 30 nap megszakítással) folyamatosan a társadalombiztosítási törvény szerint biztosítottnak kellett lennie vagy magyar állampolgár esetén kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá kellett tartoznia, vagy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősült, vagy középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, vagy gyermekgondozási díjban részesült.
A feltételeket nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. Nem kell figyelembe venni akkor sem, ha az igénylő a kiskorú rokona, és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja és ha az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki nem minősül kiegészítő tevékenységet folytató személynek.
Alapvető kritérium az is, hogy az igénylőnek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 
AZ INGATLANRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
 
Az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének- együttes igénylés esetén az igénylőknek együtt, vagy kiskorú gyermekeiknek - a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük, illetve az igénylőnek, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermekének a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkeznie.
Ha igénybe szeretnék venni a támogatást és a fenti feltételeknek nem felelnek meg, még meg lehet tenni a szükséges intézkedéseket, a támogatás jelen szabályozás szerint 2022.12.31. napig igénybe vehető.

 
Gyakran előfordul, hogy gyermek részére vesznek ingatlant, ingóságot, vagy akár üzletrészt egy gazdasági társaságban, vagy ajándékba kap nagy értékű tárgyat a gyermek. A legkülönbözőbb indokok motiválhatják a rokonokat, hogy ne az ő nevükön legyen a vagyontárgy, jobb, ha nekik pl. csak haszonélvezeti joguk van rajta. Mindez azonban kötöttségekkel is jár.
Így például, ha a kiskorú nevén levő vagyonelemet, el szeretnék adni, bonyodalmasabb az eljárás. Könnyen érvénytelen lehet a jogügylet, így mind az eladónak mind a vevőnek körültekintően kell eljárnia.
 
A BŰVÖS "14"
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megkülönbözteti a 14.éven aluli és 14. életévét betöltött kiskorút.
14. alatt cselekvőképtelennek minősül a kiskorú, ebben az esetben a törvényes képviselő jár el helyette, -14 éves kor felett korlátozottan cselekvőképes a kiskorú, a törvényes képviselő hozzájárulása kell az ügyletekhez, azonban bizonyos esetekben maga is eljárhat, amennyiben az ügylet, szerződés nem jár számára hátránnyal. Mindezt részletesen a Ptk.szabályozza.
Meghatározott érték felett nem elég a törvényes képviselő közreműködése, hanem a gyámhatóság hozzájárulását is be kell szerezni.
 
ÖSSZEGHATÁR
 
Minden esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyását beszerezni, ha a törvényes képviselő rendelkezésével érintett vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. Ez jelenleg 285.000 Ft-ot jelent. Amennyiben ezt az összeget meghaladó vagyonelemet, legyen az motor, üzletrész stb - szeretne a kiskorú eladni, minden esetben szükséges a gyámhatóság hozzájárulását kérni. Erre mind az eladói, mind a vevői oldal legyen figyelemmel, mivel ennek hiányában érvénytelen az ügylet!

Sokan átgondoltuk életkörülményeinket az elmúlt időszakban. A COVID 19 Járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás okán hosszú hetekre beszorultunk az otthonunkba, nyaralónkba. Az, hogy ezt a helyzetet hogyan viseltük, sokban függött attól, milyen körülmények között, hány négyzetméteren, kertes házban vagy lakásban kellett élnünk hosszú hetekig.

MIT JELENT SZÁMUNKRA AZ OTTHON?

Az otthon fogalma átértékelődött. Az utóbbi hetekben megnőtt a kereslet a zártkerti ingatlanok iránt. A Budapesten vagy nagyvárosban lakók is elkezdtek keresgélni zártkerti ingatlanok iránt, akár állandó lakhatás céljából, de nyaraló, hétvégi ház céljából is sokan keresnek zártkerti ingatlanokat.

A ZÁRTKERTEK ELŐNYEI

A zártkerti ingatlanok megfelelő -néha túl nagy  -telekkel rendelkeznek, de a városi építési telkeknél nagyobbak. Fekvésük különböző, de általában szórt településrészen, hegyen, sokszor nagyon kedvező áron lehet őket megvásárolni.

LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSE ZÁRTKERTEN

Amennyiben kinézünk egy zártkertet, érdemes előre gondolkodni. Ki kell találni, mit szeretnénk építeni rá. Lakóházat? Nyaralót? CSOK-ot igénybe kívánunk-e venni?
Minden esetben, de különösen lakóház építés és CSOK vagy hitel igénylés esetén kötelezően ajánlott a helyi önkormányzatnál érdeklődni, hogy az adott területen lakóházat lehet-e egyáltalán építeni és milyen feltételekkel, milyen beépíthetőség stb. mellett. Amennyiben ugyanis csak gazdasági épület emelhető, abban az esetben a hitel és CSOK igénybevétele nem lehetséges, vagy csak korlátozottan. Csak akkor vágjunk bele az adásvételbe, ha az igényeinknek megfelelő épület építhető és erre a bank CSOK vagy hitel igénybevételét biztosítja. Ha utólag ismerjük meg a területre vonatkozó építési és hitelezési szabályokat, akkor már kötve van a kezünk.

Zártkerti adásvétel esetén is keresse bátran irodánkat!


SZERZŐDÉSKÖTÉS IRODÁNKBAN A JÁRVÁNY IDEJÉN

A jogi ügyletek bizalmat követelnek, hogyan lenne bizalom, ha a felek nem érzik biztonságban magukat?

Úgy tűnik, felengedni látszik a fagy, sokan elhagyják az otthonukat, elkezdték ügyes-bajos jogi dolgaikat intézni az emberek. A hónapok óta elfeledett szerződések és jogi problémák előkerülnek, egyre többen szeretnének szerződéseket kötni, személyes egyeztetéseket jogi képviselőjükkel.

Annak, hogy a járvány idején hogyan intézzük személyesen ügyeinket az ügyvédi irodánkban, nem csak jogi, emberi oldala is van...

Magam a következő kéréssel fordulok ügyfeleimhez!

ENYHÜLÉS

Jogi ügyeink nagy részét a szigorú kijárási korlátozás idején is lehetett intézni, erre a jogszabályok lehetőséget adtak. Azonban irodánk a személyes ügyfélfogadást eddig szüneteltette. Azt tapasztaltuk, ügyfeleink nagy része ezt nem is igényelte. A jogi ügyeket megoldottuk e-mailben, skype-on, telefonon.

Mára azonban a személyes ügyintézés iránt egyre nagyobb igény mutatkozik és erre a jogszabályok is egyre nagyobb lehetőséget adnak.
Erre van már lehetőség irodánkban is, DE, kérem vegyük figyelembe az alábbiakat:

AMIT MI MEGTESZÜNK

Az irodát, a tollakat, mosdót, folyamatosan fertőtlenítjük. Kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű, rendelkezésre áll. Kérjük, hogy csak azok jöjjenek szerződést kötni, akik egészségesek, tünetmentesek és érintettek a szerződésben, kísérő nélkül.

AMIT KÉRÜNK ÜGYFELEINKTŐL

Mindannyiunknak más a félelemérzete és az igénye. Egy szerződéskötésnél értelemszerűen többen vagyunk. A távolságtartást igyekszünk megoldani, de kérjük vegyék figyelembe a másik szerződő fél igényeit is.

Ha a másik szerződő kéri a maszk viselését, azt jelezzük és egyben kérjük. A kézfertőtlenítő használata mellet Sajnos többször tapasztaltam mostanában, hogy megmosolyogják és kigúnyolják azokat, akik maszkot hordanak.

Tiszteljük egymás hitét, életét, esetleges betegségét és idős hozzátartozóit azzal, hogy ezekben az időkben toleráljuk az ügyvéd és a másik fél igényét, ha kéri a maszk viselését szerződés kötésnél, vagy azt, hogy külön írják alá a szerződést.

A személyazonosság ellenőrzése mellett hagyjuk meg a másik félnek a lehetőséget arra, hogy a saját biztonságérzetének betartása mellett nyugodtan szerződjünk.

Ez közös érdekünk.

Köszönöm!


JÁRVÁNYHELYZET

A COVID 19 járvány feladta a leckét az ügyvédeknek is, hiszen a személyes érintkezést a jogi ügyekben is minimalizálni kell. A korábban az ügyvédi irodában kötött szerződések helyett más lehetőséget kell találni.

VAN MEGOLDÁS!

A megoldás már korábban létezett, csak keveset alkalmaztuk. A személyes kapcsolat és kontaktus pártján voltam sok kollegámmal együtt. De az Élet ezt felülírta.

CÉGELJÁRÁS, ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÖTÉSE AKÁR SKYPE-ON

Az ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződéseknél lehetőség van arra, hogy elektronikus úton, videóhívás igénybevételével járjunk el a korábban már azonosított fél aláírásának ellenjegyzése során. Ilyen esetben a hangot és képet egyidejűleg továbbítani és rögzíteni képes eljárást kell alkalmazni.
Az ügyfél tehát aláírhatja az okiratot videóhívás során, vagy a videóhívás során bemutatott okiraton az aláírását sajátjaként elismerheti. Ezt követően az okiratot az ügyvéd ellenjegyezheti.

PÉNZMOSÁSI AZONOSÍTÁS-TÁVOLBÓL

A hatályos pénzmosási rendelkezések szerint az ügyvéd egyes megbízásokat csak szabályosan azonosított ügyfél esetén teljesíthet. Ez is elvégezhető a fenti módon, személyes találkozó nélkül, de csak auditált elektronikus hírközlő eszköz útján. Ilyen például a legnépszerűbb skype alkalmazás.
Tehát ha egyszer már azonosított ügyfél aláírását kell ellenjegyezni, akkor bármely technikai megoldás használható, amely képet és hangot egyidejűleg továbbít és amellyel rögzíteni is lehet a videóhívást. Amikor távazonosítás is történik, akkor kizárólag auditált elektronikus hírközlő eszköz használható.

RÖGZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az azonosítás folyamatát (a videótelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie kell és azt meg kell őriznie és ehhez az ügyfélnek hozzá kell járulnia.

HAPPY END

Az ügyfél által a videóhívás keretében aláírt dokumentumokat el kell juttatni az ügyvéd részére, vagy az ügyvédhez eljuttatott okiraton lévő aláírást utólag kell elismerni egy videóhívás keretében.
Az ügyvéd ezt követően az okiratokat ellenjegyzi és benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz, cégbírósághoz stb.

Amennyiben érdeklik a fenti lehetőségek, kérem keressen minket elérhetőségeinken!