Blog


A SZÓ ELSZÁLL, A JEGYZŐKÖNYV MEGMARAD...
AMIT MINDEN HOZZÁTARTOZÓNAK TUDNIA KELL!

2018.07.01. naptól új Büntetőeljárási törvény van hatályban, amely lényegesen megváltoztatta a hozzátartozók tanúvallomásának szerepét, felhasználhatóságát.

A korábbi Büntetőeljárási törvény szerint

A terhelt hozzátartozója élhetett korábban is azzal a jogával, hogy a vallomástételt megtagadja. Ebben az esetben, ha az eljárás korábbi szakaszában pl. a rendőrségen tett vallomást, később meggondolhatta magát. Amennyiben a bírósági szakban a vallomástételt a hozzátartozói viszonyra tekintettel megtagadta, a korábbi vallomását sem vehette figyelembe a bíróság.

Az új Büntető eljárási törvény szerint

Amennyiben egy hozzátartozó a terhelt ügyében vallomást tesz, akkor ez a vallomás később mindenképpen figyelembe vehető a bíróság által. Ez akkor lehetséges, ha a kihallgatást megelőzően erre Büntető eljárási törvénynek megfelelően figyelmeztették. Hiába dönt tehát később úgy a hozzátartozó, hogy nem tesz vallomást, bár ehhez joga van, de a korábbi vallomása felhasználható marad, akár az adott, akár más ügyben.


JÓ ÜZLET?

Sokszor nagyon jó üzletnek tűnik külföldről behozott használt autót vásárolni, amit nem is cáfolok. Nem árt azonban a kockázatokkal is tisztában lenni, mert több millió Forintja bánhatja a vevőnek. Mi történik például, ha valamilyen rejtett hibát fedez fel a gépkocsin? Ilyenkor értelemszerűen az eladóhoz fordulhat reklamációjával. De tudja biztosan, ki az Eladó?

KI AZ ELADÓ?

A külföldről behozott gépkocsik esetén az autókereskedések gyakran nem közlik előre, ki lesz az eladó. A gyanútlan vásárló azt gondolja, hogy a kereskedéstől vásárolja majd meg a gépkocsit. A konkrét szerződéskötésnél azonban nem ritka, hogy a kereskedések a külföldi Eladó által már aláírt adásvételi szerződést íratják alá a Vevővel. Ebben az esetben közvetlenül a külföldi Eladótól vásárolja meg a Vevő a gépkocsit, nem pedig a kereskedéstől.

KÖLTSÉGEK?

Amennyiben közvetlenül a külföldi Eladótól történik a vásárlás, a vevőnek többek között ki kel fizetnie a regisztrációs díjat, a műszaki vizsga, a törzskönyv, a forgalmi engedély, a rendszám díját is.

GRANACIA?

Amennyiben a gépkocsi valamilyen rejtett hibában szenved, akkor a Vevő az Eladóhoz fordulhat és tőle követelheti a hibás teljesítés miatt jogkövetkezményeket. Ha ez nem egy magyar magánszemély vagy cég, hanem egy általunk nem ismert külföldi cég vagy magánszemély, akkor ez jóval nehezebb procedúra. A külföldi Eladó részére kell felszólítást küldeni és lehetséges, hogy a peres eljárást külföldön kell megindítani. Ez jóval időigényesebb, költségesebb, mint ha magyar eladótól történik a vétel és az eljárás eredményes is kétséges. A legtöbb ilyen esetben inkább lenyeli a Vevő a békát és eláll a jogi procedúrától.

Külföldről behozott autó vásárlása esetén tehát legyünk résen és különösen figyeljünk oda az adásvétel minden elemére, na meg az autó állapotára!


ZÁRTKERT…
30 NAP VAGY FÉL ÉV ALATT LEHET TULAJDONOS?

ZÁRTKERTI INGATLAN

Ha gazdasági épületet, nyaralót, telket, vagy akár lakóházat vásárol, előfordulhat, hogy zártkertként tartják nyilván. Ilyen esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy az ingatlanhoz tartozik-e a Földforgalmi törvény hatálya alá eső terület. Ezen - is -múlik, mennyire lehet gyors a vétel.

MIKOR TARTOZIK EGY ZÁRKERT A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ?

Amennyiben a zártkert szántóként, kertként, gyümölcsösként stb. van nyilvántartva, a Földtörvény szabályait kell alkalmazni. A zártkerti ingatlanokat a tavalyi év (2017.) végéig lehetett kivonatni a művelés alól, amelyek ez után zártkerti művelés alól kivett területként lettek nyilvántartva.

JELENTŐS KÜLÖNBSÉG

A zártkerti művelés alól kivett területek nem tartoznak a Földtörvény hatálya alá, ezeket egy egyszerű adásvételi szerződéssel meg lehet vásárolni.

Azok a zártkertek, amelyek nem kerültek kivonásra (és magukba foglalnak a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó területet), kizárólag a termőföldekre vonatkozó szabályok szerint kerülhetnek eladásra. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak tehát rájuk, mint a termőföldekre. Ezeknél az adásvételeknél a feleknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Földtörvény szerint elővásárlásra jogosultak élhetnek elővásárlási jogukkal és a szerződést az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. Ez ún.kifüggesztéssel és hatósági jóváhagyással is együtt jár, amely időtartama tapasztalataink szerint a fél évet is elérheti.


NEM ÁTVENNI NEM MEGOLDÁS!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem célszerű arra gondolni, hogy amennyiben valamilyen hivatalos levelet nem veszünk át, úgy az jogkövetkezmény nélkül marad. Sokat kockáztatunk, ha a postai értesítő kézhezvételét követően nem vesszük át hivatalos leveleinket, a magyar jog ugyanis széles körben alkalmazza az ún. kézbesítési vélelem intézményét.

MIT JELENT A KÉZBESÍTÉSI VÉLELEM?

A hatályos jogszabályok szerint a hivatalos leveleket – különösen a bírósági küldeményeket – a postai kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ez annyit jelent, hogy amennyiben a postás két alkalommal hagy értesítőt postaládánkban és a hivatalos küldeményt ennek ellenére nem vesszük át, úgy a hatóságok a jogszabályok alapján úgy tekintik, mintha a második alkalmat követő 5. munkanapon azt átvettük volna, a küldemény kézbesítéséhez fűződő joghatások is megkezdődnek ezzel a nappal. Így például a fellebbezései határidő vagy a fizetési meghagyásnál az ellentmondás határideje is ezen naptól számítandó.

MEGOLDÁS?

A megoldás, hogy ne dugjuk homokba fejünket. Ha postai küldeményeinket nem vesszük át, azok tartalmáról sem szerzünk tudomást, így elzárjuk magunkat attól, hogy jogi lehetőségeinket megismerjük és azokkal a rendelkezésre álló határidő alatt éljünk is.


FORR A LEVEGŐ A MUNKAHELYEKEN…. TUDJA MIKOR KÖTELEZŐ A VÉDŐITAL??

KÁNIKULA VAN

Kánikulában elengedhetetlen fontosságú az, hogy a munkavállalók folyadékpótlása biztosított legyen. Sok munkáltató nem veszi komolyan a védőital biztosításának kötelezettségét, pedig súlyos munkavédelmi bírságot is vonhat maga után a hiánya.

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A hatályos jogszabályok a munkáltató kötelezettségeként határozzák meg a munkavégzéshez szükséges feltételek, így többek között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek biztosítását.
A Munkavédelmi törvény kiemeli, hogy minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. Az adott munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. Amennyiben nem megoldható az előírt levegő vagy klíma biztosítása, a munkáltató kötelezettsége a szükséges szervezési intézkedések megtétele, így például védőital biztosítása. A munkavállalónak pedig joga, ennek a követelése!

MIKOR KÖTELEZŐ A VÉDŐITAL?

-Ha a munkahelyi klíma zárttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, kötelező a védőital biztosítása a munkavállalóknak. Ez a szabály érvényes a kánikulában legveszélyeztetettebb építőiparban dolgozó munkavállalókra is.

A VÉDŐITAL BIZTOSÍTÁS KÖVETELMÉNYEI

-Igény szerint, de legalább félóránként
-A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel ízesített.

A hatályos jogszabályok a fentieken felül speciális szabályokat állapítanak meg például a munkahelyi klíma, levegő hőmérséklet, szellőztetés, pihenőidő biztosítására is, melyeket a munkáltatóknak be kell tartani!