Blog


Sokan átgondoltuk életkörülményeinket az elmúlt időszakban. A COVID 19 Járvány miatt bevezetett kijárási korlátozás okán hosszú hetekre beszorultunk az otthonunkba, nyaralónkba. Az, hogy ezt a helyzetet hogyan viseltük, sokban függött attól, milyen körülmények között, hány négyzetméteren, kertes házban vagy lakásban kellett élnünk hosszú hetekig.

MIT JELENT SZÁMUNKRA AZ OTTHON?

Az otthon fogalma átértékelődött. Az utóbbi hetekben megnőtt a kereslet a zártkerti ingatlanok iránt. A Budapesten vagy nagyvárosban lakók is elkezdtek keresgélni zártkerti ingatlanok iránt, akár állandó lakhatás céljából, de nyaraló, hétvégi ház céljából is sokan keresnek zártkerti ingatlanokat.

A ZÁRTKERTEK ELŐNYEI

A zártkerti ingatlanok megfelelő -néha túl nagy  -telekkel rendelkeznek, de a városi építési telkeknél nagyobbak. Fekvésük különböző, de általában szórt településrészen, hegyen, sokszor nagyon kedvező áron lehet őket megvásárolni.

LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSE ZÁRTKERTEN

Amennyiben kinézünk egy zártkertet, érdemes előre gondolkodni. Ki kell találni, mit szeretnénk építeni rá. Lakóházat? Nyaralót? CSOK-ot igénybe kívánunk-e venni?
Minden esetben, de különösen lakóház építés és CSOK vagy hitel igénylés esetén kötelezően ajánlott a helyi önkormányzatnál érdeklődni, hogy az adott területen lakóházat lehet-e egyáltalán építeni és milyen feltételekkel, milyen beépíthetőség stb. mellett. Amennyiben ugyanis csak gazdasági épület emelhető, abban az esetben a hitel és CSOK igénybevétele nem lehetséges, vagy csak korlátozottan. Csak akkor vágjunk bele az adásvételbe, ha az igényeinknek megfelelő épület építhető és erre a bank CSOK vagy hitel igénybevételét biztosítja. Ha utólag ismerjük meg a területre vonatkozó építési és hitelezési szabályokat, akkor már kötve van a kezünk.

Zártkerti adásvétel esetén is keresse bátran irodánkat!


SZERZŐDÉSKÖTÉS IRODÁNKBAN A JÁRVÁNY IDEJÉN

A jogi ügyletek bizalmat követelnek, hogyan lenne bizalom, ha a felek nem érzik biztonságban magukat?

Úgy tűnik, felengedni látszik a fagy, sokan elhagyják az otthonukat, elkezdték ügyes-bajos jogi dolgaikat intézni az emberek. A hónapok óta elfeledett szerződések és jogi problémák előkerülnek, egyre többen szeretnének szerződéseket kötni, személyes egyeztetéseket jogi képviselőjükkel.

Annak, hogy a járvány idején hogyan intézzük személyesen ügyeinket az ügyvédi irodánkban, nem csak jogi, emberi oldala is van...

Magam a következő kéréssel fordulok ügyfeleimhez!

ENYHÜLÉS

Jogi ügyeink nagy részét a szigorú kijárási korlátozás idején is lehetett intézni, erre a jogszabályok lehetőséget adtak. Azonban irodánk a személyes ügyfélfogadást eddig szüneteltette. Azt tapasztaltuk, ügyfeleink nagy része ezt nem is igényelte. A jogi ügyeket megoldottuk e-mailben, skype-on, telefonon.

Mára azonban a személyes ügyintézés iránt egyre nagyobb igény mutatkozik és erre a jogszabályok is egyre nagyobb lehetőséget adnak.
Erre van már lehetőség irodánkban is, DE, kérem vegyük figyelembe az alábbiakat:

AMIT MI MEGTESZÜNK

Az irodát, a tollakat, mosdót, folyamatosan fertőtlenítjük. Kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű, rendelkezésre áll. Kérjük, hogy csak azok jöjjenek szerződést kötni, akik egészségesek, tünetmentesek és érintettek a szerződésben, kísérő nélkül.

AMIT KÉRÜNK ÜGYFELEINKTŐL

Mindannyiunknak más a félelemérzete és az igénye. Egy szerződéskötésnél értelemszerűen többen vagyunk. A távolságtartást igyekszünk megoldani, de kérjük vegyék figyelembe a másik szerződő fél igényeit is.

Ha a másik szerződő kéri a maszk viselését, azt jelezzük és egyben kérjük. A kézfertőtlenítő használata mellet Sajnos többször tapasztaltam mostanában, hogy megmosolyogják és kigúnyolják azokat, akik maszkot hordanak.

Tiszteljük egymás hitét, életét, esetleges betegségét és idős hozzátartozóit azzal, hogy ezekben az időkben toleráljuk az ügyvéd és a másik fél igényét, ha kéri a maszk viselését szerződés kötésnél, vagy azt, hogy külön írják alá a szerződést.

A személyazonosság ellenőrzése mellett hagyjuk meg a másik félnek a lehetőséget arra, hogy a saját biztonságérzetének betartása mellett nyugodtan szerződjünk.

Ez közös érdekünk.

Köszönöm!


JÁRVÁNYHELYZET

A COVID 19 járvány feladta a leckét az ügyvédeknek is, hiszen a személyes érintkezést a jogi ügyekben is minimalizálni kell. A korábban az ügyvédi irodában kötött szerződések helyett más lehetőséget kell találni.

VAN MEGOLDÁS!

A megoldás már korábban létezett, csak keveset alkalmaztuk. A személyes kapcsolat és kontaktus pártján voltam sok kollegámmal együtt. De az Élet ezt felülírta.

CÉGELJÁRÁS, ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÖTÉSE AKÁR SKYPE-ON

Az ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződéseknél lehetőség van arra, hogy elektronikus úton, videóhívás igénybevételével járjunk el a korábban már azonosított fél aláírásának ellenjegyzése során. Ilyen esetben a hangot és képet egyidejűleg továbbítani és rögzíteni képes eljárást kell alkalmazni.
Az ügyfél tehát aláírhatja az okiratot videóhívás során, vagy a videóhívás során bemutatott okiraton az aláírását sajátjaként elismerheti. Ezt követően az okiratot az ügyvéd ellenjegyezheti.

PÉNZMOSÁSI AZONOSÍTÁS-TÁVOLBÓL

A hatályos pénzmosási rendelkezések szerint az ügyvéd egyes megbízásokat csak szabályosan azonosított ügyfél esetén teljesíthet. Ez is elvégezhető a fenti módon, személyes találkozó nélkül, de csak auditált elektronikus hírközlő eszköz útján. Ilyen például a legnépszerűbb skype alkalmazás.
Tehát ha egyszer már azonosított ügyfél aláírását kell ellenjegyezni, akkor bármely technikai megoldás használható, amely képet és hangot egyidejűleg továbbít és amellyel rögzíteni is lehet a videóhívást. Amikor távazonosítás is történik, akkor kizárólag auditált elektronikus hírközlő eszköz használható.

RÖGZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az azonosítás folyamatát (a videótelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie kell és azt meg kell őriznie és ehhez az ügyfélnek hozzá kell járulnia.

HAPPY END

Az ügyfél által a videóhívás keretében aláírt dokumentumokat el kell juttatni az ügyvéd részére, vagy az ügyvédhez eljuttatott okiraton lévő aláírást utólag kell elismerni egy videóhívás keretében.
Az ügyvéd ezt követően az okiratokat ellenjegyzi és benyújtja az ingatlanügyi hatósághoz, cégbírósághoz stb.

Amennyiben érdeklik a fenti lehetőségek, kérem keressen minket elérhetőségeinken!


Hangsúlyozom, hogy célom nem a pánikkeltés és félelemkeltés. Jó azonban, ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy korona vírus járványhoz hasonló veszélyhelyzet esetén mire készüljünk fel, mikor lehet ún. veszélyhelyzetet kihirdetni, ez milyen jogaink korlátozásával jár. Reméljük, ez most nem lesz aktuális, de bármilyen más, előre nem várt veszélyhelyzet esetén azzá válhat. Egy esetleges nukleáris szennyeződés, belvíz, árvíz vagy földrengés is ugyanolyan veszélyhelyzetet teremthet, mint egy járvány.

MIT JELENT A VESZÉLYHELYZET?

A veszélyhelyzet fogalmát Magyarország Alaptörvénye határozza meg és a Katasztrófavédelemről szóló törvényben találhatóak részletszabályai.
A veszélyhelyzet kihirdetésére a Kormány jogosult. „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.”

MIKOR ÁLLHAT ELŐ VESZÉLYHELYZET?

Veszélyhelyzetet jelenthetnek pl. a következő események:
- elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen árvízvédekezés során
- belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet,
- több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás,
- földtani veszélyforrások,
- ipari szerencsétlenség,
- a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti,
- nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés
-tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány,
- ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti vizek haváriaszerű szennyezése,
- bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja,
- a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott.

MI TEHET A KORMÁNY?

A Kormány veszélyhelyzet idején rendkívüli intézkedéseket vezethet be sarkalatos törvényben, olyan törvényben, amelynek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A már kihirdetett veszélyhelyzet idején a Kormány rendeletet alkothat, amellyel - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat
A kormányrendelet 15 napig marad hatályban. Ha ez szükséges, akkor az Országgyűlés felhatalmazása alapján a Kormány meghosszabbíthatja. A veszélyhelyzet megszűnésével a kormányrendeletek automatikusan hatályukat vesztik. Fontos, hogy veszélyhelyzetben is csak a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen vezethet be a Kormány rendeleti úton rendkívüli intézkedéseket, illetve adhat rendkívüli intézkedések bevezetésével ezek végrehajtására felhatalmazást.
Halasztást nem tűrő esetben a Kormány rendelete közszolgálati műsorszóró útján is kihirdethető.

Arról, hogy milyen rendkívüli intézkedések vezethetőek be és hogyan érinthetik alapvető jogainkat, illetve a folyamatban levő peres, végrehajtási eljárásokat, a következő bejegyzésekben olvashat.


Új lakásba költözni nagy öröm, de nagy kockázat is.

MIK A FŐBB JOGI KOCKÁZATOK?

Használt lakás vásárlásakor a vevőnek van lehetősége megtekinteni az adásvétel tárgyát, úgy a fizikai, mint a jogi kondíciók jó eséllyel tisztázhatók a szerződés megkötése előtt.

Egy új építésű lakás vásárlása ehhez képest nagyobb kockázatokat rejt.

A teljesség igénye nélkül néhány veszélyforrás (a vevő szempontjából):

1. A beruházó gyakran tervasztalról értékesíti a lakásokat. Fokozottan figyeljünk arra például, rendelkezik-e egyáltalán a társasház építési engedéllyel.

2. Fokozottan ügyeljünk a szerződésbe foglalt határidőkre, azok elmulasztásának következményeire. (pl.kötbér) Ennek hiányában számítsunk arra, hogy hónapokat, éveket lehet az átadással jogkövetkezmény nélkül csúszni. A vevőnek pedig a lakhatását másként kell a beköltözésig megoldani.

3.Fokozottan figyeljünk a vis maior kikötésekre. (Az nem vis maior ha nyáron forrón süt a nap:)

4. Igyekezzünk elérni, hogy a fizetést a készültségi fokkal arányban ütemezze a beruházó.

5. Amennyiben foglaló kerül kikötésre, az egyenlő terhet és biztosítékot jelentsen a vevő és beruházó részére.

6. Fel kell készülni arra is, hogy átadás után műszaki hibák és hiányosságok is felmerülhetnek, különös figyelemmel a szakember hiányra:) A műszaki dokumentáció, jótállási jegyek átadására és a szabályos birtokbavételre nagy gondot kell fordítani!

A fentiek miatt célszerű minden szerződést a beruházó jogi képviselőjétől független ügyvéddel ellenőriztetni!