Blog: MIKOR NEM JÁRHAT EL A SZÜLŐ A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJEKÉNT?

A KISKORÚ TÖRVÉNYES KÉPVISELETE

A kiskorú gyermeket fő szabály szerint a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő képviseli a jogügyletek megkötése során.

HA ÉRDEKELLENTÉT VAN

A Ptk. meghatározza, milyen esetekben nem járhat el a szülő gyermeke ügyeiben:

A szülő nem képviselheti a gyermekét olyan ügyben, amelyben ő maga, házastársa, élettársa, egyenesági rokona vagy az ő törvényes képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű fél.

Ilyen eset például, a szülő és gyermek vagy a szülő ügyvezetése alatt álló kft. és gyermek közti ajándékozás, adásvétel, csere stb.

MEGOLDÁS

Ha a gyermek ügyében a törvényes képviseletet gyakorló szülő törvény vagy a gyámhatóság rendelkezése, érdekellentét vagy más tényleges akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság a gyermeknek eseti gyámot rendel.
Ilyen esetben a szülő helyett az eseti gyám fogja a gyermeket képviselni, ezért eseti gyám kirendelése céljából a gyámhatósághoz kell fordulni.

Összefoglaló: kiskorú törvényes képviselő
Kulcsszavak: koskoró törvényes képviselő