Blog: ERDŐ SZÉLÉN FALU VÉGÉN...TUDOK KÜLTERÜLETEN LAKÓHÁZAT ÉPÍTENI??

MI A KÜLTERÜLET?

A területszervezési eljárásról szóló 321/2012.Kormányrendelet szerint külterületnek minősül a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli része.
Ez a fogalommeghatározás meglehetősen tág, hiszen természetközeli részen is sokan szeretnének élni és lakóházat építeni.
Lehetséges ez?

LAKÓHÁZ VAGY GAZDASÁGI ÉPÜLET?

Amennyiben egy település zártkerti vagy külterületi részén vásárol területet és azon lakóház megnevezésű és így bejegyzett házat kíván építeni, figyelmesen kell eljárnia.
A zártkerti illetve külterületi részekre speciális beépítési szabályok vonatkoznak minden önkormányzatnál. Nem mindegy, hogy lakóház vagy gazdasági épület építhető a telken és az sem, milyen feltételekkel.

LEHET LAKÓHÁZAT ÉPÍTENI?

Általában az új épületet építő tulajdonosnak fontos, hogy a felépítendő épület lakóházként vagy gazdasági épületként legyen nyilvántartva. Ez mind a CSOK igénylése, mind egy esetleges hitel felvétel szempontjából döntő momentum lehet.

Ha külterületi ingatlant szeretne vásárolni és azon lakóházat építeni, célszerű megkeresni a helyi polgármesteri hivatalt, ahol pontos tájékoztatást kap a vásárló, hogy az adott településrészen és ingatlanon lehet-e lakóházat építeni. Ha igen, akkor milyen minimális teleknagyság, telekszélesség stb. szükséges hozzá, illetve milyen nagyságú, magasságú stb. lakóházat lehet építeni a telken. Ez tehát mindig az adott település építési szabályzatától függ!

Természetesen a termőföldeke vonatkozó eljárást az adásvételnél figyelembe kell venni!

Összefoglaló: külterület lakóház építés szabályok
Kulcsszavak: külterület lakóház építés szabályok