Blog: ÉRVÉNYES A SAJÁT KÉZZEL ÍRT VÉGRENDELET?

A Polgári Törvénykönyv változása nyomán sokakban felmerül a kérdés, hogy végrendelkezhetnek-e még saját maguk úgy, hogy a végrendeletet saját kézírással maguk írják.

A SAJÁT MAGUNK ÁLTAL ÍRT VÉGRENDELET

A hatályos jogszabályok alapján az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja. A gépírás azonban akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik. Tehát a saját magunk írt végrendeletet folyóírással kell írnunk.

EGYÉB FELTÉTELEK

Írásbeli magánvégrendeletet olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért és amelyen sajátkezűleg írt végrendelet esetén írni tud.
Gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen.

Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból akkor érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt sajátkezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja vagy a sajátkezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezi.

A több különálló lapból álló sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el.

Felhívom a figyelmet, hogy mielőtt, magunk belekezdünk végrendelet írásába, a hatályos Polgári Torvénykönyv által előírt feltételeket meg kell ismernünk. Ha bizonytalanok vagyunk, célszerű ügyvédhez fordulni.

Összefoglaló: végrendelet öröklés saját kézzel
Kulcsszavak: végrendelet öröklés saját kézzel