Blog: ZÁRTKERT..30 NAP VAGY FÉL ÉV LEHET TULAJDONOS?

ZÁRTKERT…
30 NAP VAGY FÉL ÉV ALATT LEHET TULAJDONOS?

ZÁRTKERTI INGATLAN

Ha gazdasági épületet, nyaralót, telket, vagy akár lakóházat vásárol, előfordulhat, hogy zártkertként tartják nyilván. Ilyen esetben is figyelemmel kell lenni arra, hogy az ingatlanhoz tartozik-e a Földforgalmi törvény hatálya alá eső terület. Ezen - is -múlik, mennyire lehet gyors a vétel.

MIKOR TARTOZIK EGY ZÁRKERT A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ?

Amennyiben a zártkert szántóként, kertként, gyümölcsösként stb. van nyilvántartva, a Földtörvény szabályait kell alkalmazni. A zártkerti ingatlanokat a tavalyi év (2017.) végéig lehetett kivonatni a művelés alól, amelyek ez után zártkerti művelés alól kivett területként lettek nyilvántartva.

JELENTŐS KÜLÖNBSÉG

A zártkerti művelés alól kivett területek nem tartoznak a Földtörvény hatálya alá, ezeket egy egyszerű adásvételi szerződéssel meg lehet vásárolni.

Azok a zártkertek, amelyek nem kerültek kivonásra (és magukba foglalnak a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó területet), kizárólag a termőföldekre vonatkozó szabályok szerint kerülhetnek eladásra. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak tehát rájuk, mint a termőföldekre. Ezeknél az adásvételeknél a feleknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Földtörvény szerint elővásárlásra jogosultak élhetnek elővásárlási jogukkal és a szerződést az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. Ez ún.kifüggesztéssel és hatósági jóváhagyással is együtt jár, amely időtartama tapasztalataink szerint a fél évet is elérheti.

Összefoglaló: Zártkert, adásvétel, termőföld
Kulcsszavak: Zártkert adásvétel termőföld