Blog: A FŐNÖK FIZET

 
- AMIKOR A MUNKÁLTATÓ A KEZES -
 
A végrehajtási eljárás során a végrehajtó mindenek előtt kereséseket indít, hogy az adós letiltható munkabérrel rendelkezik-e. Ha az adós a végrehajtó helyszíni eljárása alkalmával, illetőleg a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja.
 
LETILTÁS
 
A letiltásban a végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le és fizesse ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.
 
A MUNKÁLTATÓ FELELŐSSÉGE
 
A végrehajtó a munkáltatónál a helyszínen is ellenőrizheti, hogy a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait megtartja-e. A munkáltató köteles biztosítani a végrehajtó részére a munkahely területére vagy az ügyintézés helyszínére történő belépést és a munkáltatónak az adósra vonatkozó személyi nyilvántartásába, valamint az adós munkabérére, és a letiltás foganatosítására vonatkozó iratokba történő betekintést.
 
Sokszor szembesülnek azzal a munkáltatók, hogy az adós szeretné elérni a letiltás elkerülését. Ha a munkáltató enged a kérésnek és nem kezdi meg a letiltást vagy nem a megfelelő összegben tilt, a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelesség megszegése esetén a munkáltató a le nem vont összeg erejéig készfizető kezesként felel a végrehajtást kérőnek. A munkáltató tehát a teljes le nem volt összeget az adóssal egy sorban köteles kifizetni a végrehajtást kérőnek.
 
HA AZ ALKALMAZOTT NEM INTÉZKEDIK
 
Ha a munkáltató valamely másik - az adóstól eltérő - munkavállalója segít a letiltást elkerülni a munkavállaló adósnak, ő sem jár jobban. Ha a munkabérre vezetett végrehajtásra vonatkozó kötelességet a munkáltató alkalmazottja szándékosan szegi meg és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehet ezért behajtani, a be nem hajtott összeg erejéig ő is készfizető kezesként felel.
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.
Összefoglaló: kezes munkáltató végrehajtási jog végrehajtó végrehajtásijog ügyvéd zalaegerszeg
Kulcsszavak: kezes munkáltató végrehajtási jog végrehajtó végrehajtásijog ügyvéd zalaegerszeg