Blog: 2023.május 1-től „ársapka” a földeken

 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara/az Agrárkamara a termőföldek adásvételi szerződéseinek kontrollálásakor eddig is figyelemmel kísérte azt, hogy a szerződésben szereplő vételár megfelelő-e, így segítve agrár és földbirtokpolitikai elvek érvényesítését, mint pl. a spekulatív földszerzések kiszűrése, helyi gazdálkodók érdekeinek érvényesítése. 2023 május 1-től nem az átlagos hozamot, hanem az átlagos forgalmi értéket fogja alapul venni.
 
Mi az átlagos forgalmi érték?
 
Az Agrárkamara ezt követően azt vizsgálja, hogy a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg erdőnek nem minősülő föld esetén a Kamara által a honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben. Erdőnek minősülő föld esetén a az átlagár meghatározása az 50 éves termelési ciklus alapján történik.
A helyben kialakult szokásos vételárat a Kamara honlapján tesz közzé.
 
Mi történik, ha eltérünk a helyben kialakult szokásos vételártól?
 
Amennyiben a vételár a szokásos ártól 10%-ot meghaladó mértékben eltér, akkor csak abban az esetben nem minősül aránytalannak, ha az érintett föld rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos vételár mértékétől való eltérést indokolják.
 
Mi lehet előnyös tulajdonság?
 
Előnyös tulajdonságként lehet figyelembe venni a föld művelhetőség szempontjából kedvező alakját, fekvését, elhelyezkedését, megközelíthetőségét, kedvező domborzati és lejtésviszonyait, vízjárási rendezettségét, jó kultúrállapotát, öntözhetőségét, kerítettségét.
Nem lehet figyelembe venni bizonytalan, jövőbeni eseményeket és legalább részben a vevő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket. Az átlagos vételártól való eltérés okát a szerződésben mindig jelezni és igazolni kell. Az igazgatási szerv felhívására az eladó vagy a vevő köteles bizonyítani a vételár értékének arányosságát.
 
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.
Összefoglaló: ársapka termőföld termőföld ár maximum ár agrárjog agrárjogász zala zalaegerszeg
Kulcsszavak: ársapka termőföld termőföld ár maximum ár agrárjog agrárjogász zala zalaegerszeg