Blog: JOGVESZTŐ HATÁRIDŐ KÖZELEG

JOGVESZTŐ HATÁRIDŐ KÖZELEG!!
HASZONÉLVEZET VISSZAJEGYZÉSE TERMŐFÖLDEKRE
 
 
2014-AMIKOR TÖRÖLTÉK A HASZONÉLVEZETI JOOGOKAT
 
2014. május 1-jén a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra, kizárólag a nem közeli hozzátartozók között szerződéssel termőföldekre alapított haszonélvezeti jogok a törvény erejénél fogva megszűntek és az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerültek. Ezt a rendelkezést több per követte, mivel a haszonélvezeti jogokat mindenféle kompenzáció nélkül törölték le.
AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSE
Az Európai Bíróság megállapította, hogy a fenti szabályok uniós jogba ütköznek, ezért a magyar Országgyűlésnek törvényt kellett elfogadnia a korábban törölt haszonélvezők, illetve jogutódaik törölt haszonélvezeti jogának az ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésére, valamint kompenzálásukra.
 
NEM AUTOMATIKUS!!
 
A haszonélvezet visszajegyzésére irányuló eljárásokat a Nemzeti Földügyi Központ kizárólag kérelemre folytatja le, amelyet követően a haszonélvezeti jog visszajegyzését az ingatlanügyi hatóság hivatalból végzi.
 
AZ ELJÁRÁS MENETE
 
A folyamat kizárólag kérelemre indul. Az eljárás első része a visszajegyzés lehetőségének vizsgálata, majd – a visszajegyzés feltételeinek fennállása esetén – a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzése.
Az eljárás következő szakasza a kompenzáció megállapítására irányuló hatósági eljárás. Ennek keretében amennyiben a kérelmezőt a törvény alapján megilleti a kompenzáció, a haszonélvezőt, illetve jogutódját megillető, Magyar Állam által fizetendő kompenzáció összege kerül megállapításra.
 
KI INDÍTHATJA MEG?
 
A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását a törölt haszonélvező vagy – jogi személy törölt haszonélvező jogutódlása esetén – a törölt haszonélvező jogutódja kérelem formanyomtatvány kitöltésével és annak az NFK-hoz való benyújtásával kérelmezheti.
 
HATÁRIDŐK
 
A visszajegyezhetőség vizsgálatára és a kompenzációra irányuló kérelmek 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatók be. Ha nem történik meg a kérelmek fenti határidőben történő benyújtsa, az jogvesztéssel jár.
A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás kérelmezése esetén, a kompenzációs eljárás iránti kérelem a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárás lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be.
Ha a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárást nem kérelmezik, a kompenzációs eljárás iránti kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújtható be. A törölt haszonélvező jogutódja a kompenzációs eljárás iránti kérelmet 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatja be.
 
AMIKOR NINCS LEHETŐSÉG VISSZAJEGYZÉSRE
 
Ha a törölt haszonélvezettel érintett ingatlanon 2018. március 6. napját megelőzően tulajdonosváltozás állt be, vagy amennyiben ezen időpontot megelőzően a törölt haszonélvezettel érintett ingatlanon újabb haszonélvezeti jog került alapításra, a visszajegyzésre nincs lehetőség. Ugyancsak nem lehet visszajegyezni a haszonélvezeti jogot, ha az érintett ingatlant kisajátították, vagy tulajdonjogát kisajátítást pótló adásvételi szerződéssel átruházták.
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.
Összefoglaló: #ügyvédzala #ügyvédzalaegerszeg #agrárjog #agrárjogiügyvéd #termőföld
Kulcsszavak: #ügyvédzala #ügyvédzalaegerszeg #agrárjog #agrárjogiügyvéd #termőföld