Blog: FOGLALÓ ÉS KÖTBÉR EGYÜTT?

 
 
FOGLALÓ ÉS/VAGY KÖTBÉR??
 
Sokszor találkozunk a foglaló és a kötbér fogalmával, mint olyan jogintézményekkel, melyekkel a szerződés teljesítését lehet biztosítani.
Lehet egyszerre foglalót és kötbért kikötni? Hogyan?
 
A FOGLALÓ
 
Mi a foglaló?
Ha az egyik fél a másiknak a kötelezettségvállalás megerősítéseként pénzt ad át és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik, akkor az átadott összeget foglalónak lehet tekinteni. Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken, ha pedig a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
Amennyiben a felek kötbért is kikötnek, a kötbér összege a foglaló összegével csökken.
 
KÖTBÉR
 
Mi a kötbér?
A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
 
PÉLDA
 
Egy adásvételi előszerződéshez kapcsolódva (legyen az ingatlan vagy üzletrész adásvétel) a vevő kifizetett foglalót és kötbér fizetését is vállalta arra az esetre, ha nem köti meg a végleges szerződést, illetve nem fizeti ki vételárat határidőben. A vevő a végleges adásvételi szerződést nem köti meg és nem fizeti ki a fennmaradó vételárat. Mi a helyzet ilyenkor?
Ha szerződésszegés történik és a vevő nem köti meg az előszerződésben vállalt feltételekkel a végleges adásvételi szerződést illetve nem fizeti ki a megállapodott vételárat, az adott foglalót elveszti és kötbér fizetésére is köteles.
Nincs akadálya a foglalón túl kötbér kikötésének, mindkét mellékkötelezettség kárátalány jellegű, azaz a felmerült kár bizonyítása nélkül is megilleti a jogosultat, de a kikötött kötbér összegébe a foglalót bele kell számítani.
Szerződésszegés esetén tehát a kötbér összege a foglaló összegével csökken. Azonban, ha az átadott foglaló összege meghaladja a kikötött kötbér összegét, a foglaló elnyeli a fizetendő kötbér összegét!
A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az ügyvédi iroda a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.
 
 
 
 
Összefoglaló: #ügyvédzala #ügyvédzalaegerszeg #adásvételzalaegerszeg #adásvételiszerződészalaegerszeg #foglaló #kötbér #ingatlanadásvétel #lakásadásvétel #zártkertadásvétel
Kulcsszavak: #ügyvédzala #ügyvédzalaegerszeg #adásvételzalaegerszeg #adásvételiszerződészalaegerszeg #foglaló #kötbér #ingatlanadásvétel #lakásadásvétel #zártkertadásvétel