Blog: A végrehajtási eljárás gyorsítása

A követelés behajtása nem ér véget egy jogerős bírósági határozattal vagy akár a végrehajtási záradék kiállításával. Ahhoz, hogy a követelést az adóstól behajtsuk, a végrehajtó eljárásának is fontos szerepe van. A végrehajtó foglal az adósnál, inkasszálja a bankszámláját, tiltja a fizetését, árverezi ingóit és ingatlanait. Amennyiben ez nagyon lassan történik - akár évek alatt- annak az az eredménye, hogy a követelés és járulékainak az összege napról- napra nő, a teljes követelés behajtásának a lehetősége arányosan csökken. Felhívom a figyelmet arra, hogy a végrehajtónak bizonyos eljárási cselekmények elvégzésére meghatározott idő áll rendelkezésére, melynek betartása tőle számon kérhető. Emellett bizonyos más szabályokat, pl. a fokozatosság elvét is be kell tartania. Tehát nem kérhetjük számon a végrehajtótól, hogy a végrehajtás megindulása után azonnal miért nem árverezi az adós házát, de azt már igen, hogy az adós ingatlanaira miért nem jegyezte rá fél év után sem a végrehajtási jogot vagy miért nem keresett munkáltatót, inkasszálható bankszámlát. Érdemes azt is figyelni, hogy a végrehajtást kérő kért-e valamilyen eljárási cselekményt, mert bizonyos cselekményeket - pl. árverés - csak a végrehajtást kérő kérésére tűznek ki. Ha ő nem kéri, a végrehajtó magától nem intézkedhet. Nehéz elfogadni, de ezekben az esetekben a végrehajtást kérő is felelős az eljárás megakadásáért. Amennyiben azt látjuk, hogy a végrehajtó nem tartja be a törvényes határidőket és felhívásra is késlekedik az eljárási cselekményekkel, akkor lehetőség van végrehajtási kifogást benyújtani és kérni a bíróságtól, hogy hiányolt eljárási cselekményeket tegye meg. A végrehajtó mulasztása esetén végső soron a bíróság az őt megillető munkadíjat is csökkentheti. Részletesebb tájékoztatást kaphat irodánktól: www.drgaiderne.hu