Blog: KUTYÁUL VAN A KUTYÁJA?_Állattartói kisokos

KUTYÁUL VAN A KUTYÁJA?


Azért, hogy a  kutyája ne kutyául érezze magát, -az állattartóknak ismernie kell/kellene az állattartásra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket. Természetesen ezek nem csak a kutyatartókra vonatkoznak! Célszerűnek tartom tudatosítani, hogy az állattartásnak komoly, törvényben rögzített szabályrendszere van, amit minden állattartónak be kell tartania és amelyek megszegésért felelősségre vonható. Az állattartás nem csak kedvtelés, de komoly kötelezettségekkel és felelősséggel jár.

 ALAPELEVEK

 Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása pedig minden ember erkölcsi kötelessége. Sok joszabályunknak nincs bevezető része, de az Állatvédelmi törvénynek van és ebben kerültek a fentiek alapelvek rögzítésre.

 AZ ÁLLATTARTÓK ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Az Állatvédelmi törvény rögzíti, hogy az állatot a „jó gazda gondosságával” kell tartani. Ez a következőket foglalja magába:

 Az állattartó köteles

  • az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeket biztosítani,
  • gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
  • gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
  • a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről eltávolítani.
  • a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani a zavartalan pihenés és sérülésmentes mozgás lehetőségét,
  • a szabadban tartott állatok számára biztosítani olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak,
  • az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani,
  • gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben részesíteni az állatkímélő technológiákat,

Abban bízom, hogy aki állatot tart, az a fenti kötelezettségeket nem csak azért tartja be, mert jogszabály arra kötelezi, hanem mert szereti az állatát.

  

 

Összefoglaló: állatvédelem, állattartás, kutya, macska, jó gazda, gazda jogai, gazda kötelezettségei
Kulcsszavak: állatvédelem állattartás kutya macska jó gazda gazda jogai gazda kötelezettségei