Blog: HOGYAN JÁR KÁRTALANÍTÁS A TERMŐFÖLD HASZONBÉRLŐJÉNEK KISAJÁTÍTÁS ESETÉN?

 

TERMŐFÖLD KISAJÁTÍTÁS


Gyakori eset, hogy egy mezőgazdasági termelés alatt álló termőföld útépítés stb. célból kisajátításra kerül. Ilyenkor nem csak a tulajdonost éri kár, de a terület bérlőjét is, hiszen a területen bérlőként a mezőgazdasági termelést ő folytatta.

ELTÉRŐ GYAKORLAT

Egységes volt a bírói gyakorlat abban, hogy az ingatlant érintő haszonbérlet esetén a haszonbérlőt a kisajátítás következtében keletkezett kárai miatt „kompenzáció” illeti meg. Eltérés abban mutatkozott, hogy a kisajátítási kártalanítás a haszonbérlőt közvetlenül, vagy a haszonbérlettel érintett ingatlan tulajdonosán keresztül, vele szemben érvényesíthető, a szerződéses viszonyból adódó elszámolás körébe tartozó jogosultságként illeti-e meg.

KONKLÚZIÓ

A Kúria jogegységi tanácsa az eltérő bírói gyakorlatok vizsgálata után rögzítette, hogy az ingatlan kisajátítása miatt kárt nem csak a tulajdonos és az ingatlanon fennálló jog jogosultja szenvedhet el, kára lehet a haszonbérlőnek is. Az ő kára azonban a kisajátításhoz áttételesen, a tulajdonoson keresztül kapcsolódik. A jogegységi tanács arra a következtetésre jutott, hogy a haszonbérlőt az ingatlan kisajátítása esetén, a kisajátítási eljárásban a jogviszony közvetlen kártalanítás nem illeti meg, az őt ért kár esetén a tulajdonossal való elszámolásnak van helye.

 

 

Összefoglaló: #kisajátítás#kártalanítás#útépítés#haszonbérő#tulajdonos#kár#drgaiderné#ügyvéd#zala#zalaegerszeg
Kulcsszavak: #kisajátítás#kártalanítás#útépítés#haszonbérő#tulajdonos#kár#drgaiderné#ügyvéd#zala#zalaegerszeg