Blog: 7. CIKKELY_TUDJA VALÓJÁBAN MIRŐL IS SZÓL?

Európai uniós szakjogászként egyre többször kapom a kérést, magyarázzam el, mit is jelent valójában a 7.cikk szerinti eljárás Magyarország ellen.
Igyekszem röviden és érthetően és politikamentesen összefoglalni az eljárás lényegét.

RÖVIDEN

A 7. cikkely az Amszterdami Szerződéssel vált az Európai Unió Alapszerződésének részévé. A 7. cikkelyben meghatározott eljárás lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben egy tagállam megsérti az Európai Unió alapértékeit, abban az esetben az EU meghatározott rend alapján lefolytatott eljárás eredményeként szankciókat alkalmazhat. A 7. cikkely szerinti eljárás célja tehát, AZ ALAPÉRTÉKEK MEGVÉDÉSE.

MIK A VÉDENDŐ ALAPÉRTÉKEK?

Az alapértékek a szerződés 2. cikkében találhatóak:
-az emberi méltóság
- a szabadság
- a demokrácia
- az egyenlőség
- a jogállamiság
- az emberi jogok tiszteletben tartása (különös tekintettel a kisebbségek jogaira
- pluralizmus
- a megkülönböztetés tilalma
- a tolerancia
- az igazságosság
- a szolidaritás
- a férfiak és a nők közötti egyenlőség
Az eljárást a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament, vagy az Európai Bizottság kezdeményezheti.

VESZÉLYHELYZET

Miután a 7. cikkely szerinti eljárás elindult, a Tanács négyötödös többséggel és az Európai Parlament egyetértésével megállapíthatja, hogy EU értékei súlyos sérelmének „egyértelmű veszélye” áll fenn egy tagállamban.
Az érintett tagállamot meg kell hallgatni és az „egyértelmű veszélyeztetés” megállapítása mellett a Tanács ajánlásokat fogalmazhat meg, hogyan lehet a helyzetet orvosolni.
A Tanács ezt követően folyamatosan ellenőrzi, hogy a veszélyhelyzetet előidéző problémák fennállnak-e.

Az eljárás további menetéről és a konkrét Magyarországgal szemben folytatott eljárásról a következő bejegyzésben olvashatnak.

Összefoglaló: 7. cikkely szerinti eljárás, Magyarország
Kulcsszavak: 7. cikkely szerinti eljárás. Magyarország