Blog: 7. CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁS-II. SZANKCIÓK ÉS MAGYARORSZÁG

 

Előző heti bejegyzésünkben a 7.cikkely szerinti eljárásról írtunk, amellyel az Európai Unió az alapértékek megsértését szankcionálhatja. Az alapértékekről és az eljárás megindításáról előző bejegyzésünkben olvashatott.

HA NINCS VÁLTOZÁS

Amennyiben a tagállam nem változtat a korábbi politikáján, az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács jogosult fellépni. A tagállamok egyharmadának, vagy az Európai Bizottságnak a javaslata alapján az Európai Tanács – amennyiben ezzel az Európai Parlament egyet ért – egyhangúan - kimondhatja, hogy egy tagállam súlyosan és tartósan megsérti az alapvető értékeket. Ha ez megtörténik, akkor a Tanács minősített többséggel dönthet különféle szankciók bevezetéséről, ezek közül az egyik legsúlyosabb, a szavazati jogok felfüggesztése lehet.
Ha a tagállam változtat a politikáján és ennek hatására megváltoznak az eljárás alapjául szolgáló, az uniós értékeket veszélyeztető körülmények, akkor a Tanács visszavonhatja a szankciókat.

BONYOLULT HOSSZADALMAS….

Kijelenthetjük, hogy az eljárás bonyolult, hosszadalmas és nincs kiforrott gyakorlata.

KONKRÉT ESET-MAGYARORSZÁGGAL SZEMBENI ELJÁRÁS

A Judith Sargentini holland zöldpárti EP-képviselő által elkészített jelentést az Európa Parlament fogadta el, mely elfogadásához a leadott szavazatok kétharmadára volt szükség, amely nem lehetett kevesebb, mint 367, vagyis az összes képviselőnek eggyel több mint a fele.

Az EP-jelentés felkérte az EU Tanácsát, hogy kezdjen vizsgálatot annak megállapítására, Magyarország valóban súlyosan megsérti-e az uniós alapértékeket. Az első meghallgatások 2019.szeptemberében lezajlottak. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

 
Összefoglaló: 7. cikkely szerinti eljárás, Magyarország
Kulcsszavak: 7. cikkely szerinti eljárás. Magyarország