Blog: NÖVEKVŐ ILLETÉK BELTERÜLETBE VONT INGATLANNÁL!

MIKORTÓL KELL FIZETNI?

2020.02.01-től visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni a belterületbe vont ingatlan átruházásakor, illetve belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének átruházásakor. Ez azokra az ingatlanokra vonatkozik, ahol a belterületbe vonás 2020. január 31. után történik.

MI SZÁMÍT BELTERÜLETI INGATLANNAK?

A belterületbe vont ingatlan olyan ingatlan, amelyet az átruházó tulajdonosi időszaka, vagyoni értékű jogosultsága időtartama alatt, de legkorábban az átruházást megelőző 10 éven belül vontak belterületbe. Nem esik az illetékkötelezettség hatálya alá az az ingatlan, amelyet az eladó által történő szerzést követő 6. évben, illetve azt követően minősítettek belterületté, vagy amelyet a vevő öröklés útján szerzett meg.

MENNYI AZ ILLETÉK?

Az illeték alapja a visszterhesen átruházott ingatlan forgalmi értéke és ezen ingatlan megszerzése időpontjában fennálló forgalmi érték különbözete (vagyis a realizált haszon). Az illeték mértéke az illeték alapjának 90%-a.

KI FIZETI MEG?

Az illeték megfizetésére az átruházó fél kötelezett a belterületbe vont, illetve a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjeinek értékesítésekor, tehát ebben az esetben nem a vevő fizeti az illetéket!
Az értékesítőt bejelentési kötelezettség terheli, nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan birtoklása alatt, de legkésőbb az értékesítést megelőző 10 éven belül az ingatlant külterületből belterületbe sorolták.

Összefoglaló: belterületbe vont ingatlan illeték
Kulcsszavak: belterületbe vont ingatlan illeték