Blog: KELLEMETLEN MEGLEPETÉS- AMIKOR NEM FIZET A KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése és fenntartása kötelező a htályos jogszabályok alapján minden gépjármű üzembentartó részére.

ÁLTALÁNOSSÁGBAN-MIKOR FIZET A KÖTELEZŐ FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS?

A hatályos jogszabály azt írja elő, hogy a biztosítás mindazon megalapozott kártérítési igények kielégítésére kiterjed, melyeket a biztosított személlyel szemben, a jármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak. A törvény továbbá azt is előírja, hogy a biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének a vizsgálatára is.

KÁROKOZÁS TÖRTÉNT ÉS NEM FIZET A BIZTOSÍTÓ?

A hatályos jogszabályok megjelölik, amikor semmiképp nem fizet a kötelező felelősség biztosítás.

Ha például a kár gépkocsik versenye, vagy egy gépjármű rakodása közben keletkezett...fennáll a Biztosító megtérítési kötelezettsége?

A biztosítás nem terjed ki például – a teljesség igénye nélkül - arra a kárra, amely

-a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tárgyak;
- a károkozó gépjárműben keletkezett;
-a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként keletkezett;
- a gépjármű - forgalomban való részvétele nélkül - munkagépként való használata során keletkezett;
- álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett;
- üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett;
- gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be;
-háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezett.

Ha tehát például a károkozó gépjármű gépjárműversenyben vett részt, vagy álló helyzetben rakodott és így kárt okozott, sajnos a felelősségbiztosító megtérítési kötelezettsége nem áll fenn!

Összefoglaló: kötelező felelősségbiztosítás, mikor nem fizet, felelősség nem terjed ki
Kulcsszavak: kötelező felelősségbiztosítás nem fizet felelősség nem terjed ki