Blog: VADKÁR- DE MI A KÖTELEZETTSÉGE A FÖLD HASZNÁLÓJÁNAK?

 

 

AKTUÁLIS…

Aktuális probléma, hogy az őzek, szarvasok, vaddisznók az év első hónapjaiban nagy károkat okoznak a szántókban, gyümölcsösökben és kiskertekben is.

A vadkárt megtérítése elsősorban a vadászatra jogosult kötelessége, de hatályos Vadászati tv. a föld használója részére is több kötelezettséget ír elő. A vadkár elhárításában, megelőzésében a föld használója a vadászatra jogosulttal egyeztetett és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon köteles közreműködni. Amennyiben ezt nem teszi meg, az kármegosztást is vonhat maga után.

MIK A FŐBB KÖTELEZETTSÉGEI A FÖLD HASZNÁLÓJÁNAK?


A föld használóját a vadkárok megelőzése érdekében az alábbi KÖTELEZETTSÉGEK terhelik: (a teljesség igénye nélkül)

-A károsodás vagy a károkozás veszélye esetén köteles a földhasználó a vadászatra jogosultat haladéktalanul ÉRTESÍTENI és TÁJÉKOZTATNI, az észlelést követő 15 NAPON belül ÍRÁSBAN- az egyes növénykultúrákra meghatározott bejelentési időszakban - az észlelt kárról

- A károkozás csökkentése érdekében köteles a földhasználó közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 MÉTER szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát.

- Az földhasználó köteles általa szakszerű agrotechnológiával művelt, a vad általi károkozás ellen a tőle elvárható mértékben és módon védett területeket a kritikus időszakokban ELLENŐRIZNI.

- A mezőgazdasági tábla esetén köteles a földhasználó HOZZÁJÁRULNI, hogy a vadászatra jogosult ideiglenesen, vadkárelhárító vadászatok célját szolgáló berendezéseket létesítsen, ha a létesítés és fenntartás költségeit a vadászatra jogosult fedezi.

- A földhasználó köteles APRÓVADAS vadászterületen a táblák kaszálása során vadriasztó láncot vagy egyéb, hanghatáson alapuló vadriasztó eszközt használni.

-A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál ÁLLOMÁNYSZABÁLYOZÓ VADÁSZAT elrendelését kezdeményezni.

HA NEM MŰKÖDIK KÖZRE A FÖLDHASZNÁLÓ...KÖVETKEZMÉNYEK

Komoly következményei vannak, ha a földhasználó a vadkárelhárítási kötelezettségeit nem teljesíti. Ha ugyanis a föld használója a rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési kötelezettségének szakszerű és a károk elhárítására, csökkentésére alkalmas módon nem tesz eleget, a vadkárt a föld használójának a TERHÉRE kell figyelembe venni.

 

Összefoglaló: vadkár, vadkár elhárítása, földhasználó kötelezettsége
Kulcsszavak: vadkár elhárítás földhasználó kötelezettsége