Blog: MIKOR NEM KELL ADÓZNI INGATLAN ELADÁS UTÁN?

Amennyiben egy magánszemély ingatlant és/vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot átruház, az ebből származó jövedelmét a bevételből kiindulva, a költségek és a tulajdonban tartás időszakát figyelembe véve kell meghatározni. A jövedelem után pedig személyi jövedelemadó fizetésére köteles.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény ugyanakkor több kivételt is megállapít, amikor nem kell adózni, vagy kevesebb adót kell fizetni.

Most csak azzal az esettel foglalkozunk, amikor az adó mértéke a tulajdonlással eltelt idő függvénye.

ELTÉRŐ AZ ADÓ MÉRTÉKE INGATLAN TÍPUSONKÉNT?

Sokan gondolják még ma is, hogy másképpen adózik az ingatlan eladás, ha lakó és másként ha nem lakóingatlan az adásvétel tárgya. 2016.december 31-ig történt értékesítés esetén a tulajdonban tartás időszakára tekintettel alkalmazható csökkentés mértéke valóban eltért a lakóingatlanként és a nem lakóingatlanként nyilvántartott ingatlanok esetén.
2017. január 1-jétől azonban megszűnt a lakó- és nem lakó ingatlanok közötti megkülönböztetés.

AZ ADÓ MÉRTÉKE

A hatályos szabályozás szerint az ingatlanértékesítésből származó jövedelem esetén a szerzési évet követő évet elsőnek tekintve az 5. évben értékesített ingatlanból származó jövedelmet az adóbevallásban nem kell szerepeltetni és utána adót sem kell fizetni. 
A ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik, a vételár Szja.tv. szerinti tételekkel csökkentett összegének: (adóalap)
1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben, 
4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.

Összefoglaló: ingatlan eladás, adózás, lakáseladás adó mérték
Kulcsszavak: adómentes lakás eladás adó mérték