Végrehajtási jog, követeléskezelés, követelésbehajtás

A végrehajtási jog területét nem a legfontosabb jogterületek közt tartják számon, mindig is "perem" jogterület volt. Pedig egy pert nem elég megnyerni, az abban született ítélet végrehajthatósága és végrehajtása legalább ilyen fontos, illetve a kölcsönszerződések esetén a követelés behajtása a leglényegesebb momentum. Mind a végrehajtást kérői mind az adósi oldalon több száz ügyet kezelünk, így elmondhatjuk, hogy a végrehajtási jog területén az ország egyik legtapasztaltabb irodája vagyunk.

A végrehajtást kérő hitelezőknek segítséget nyújtunk, hogy a követelést lehető leggyorsabban hajtsák be. Figyelemmel kísérjük a törvényi határidőket illetve, hogy a végrehajtó a határidőket és a jogszabályokat szem előtt tartva a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. A nálunk levő ügyekről folyamatos jelentés kapnak ügyfeleink.

Az adósoknak abban tudunk segíteni, hogy objektíven átlássák ügyüket és a meglévő kellemetlen helyzetből a lehető legkevesebb kárral és lehető legkedvezőbben kerülhessenek ki. Figyelemmel kísérjük, hogy a követelés behajtása szabályosan történjen és a rendelkezésükre álló érdekérvényesítési eszközökkel élni tudjanak. Amennyiben anyagi helyzetük engedi, akkor megkíséreljük a hitelezővel történő fizetési megállapodás kötését. Tapasztalatunk, hogy ügyvédi segítséggel és kommunikációval gyakran sikerül az árverést elkerülni és fizetési megállapodást kötni.

Társasházban lakom...

Sok előnnyel jár, ha valaki társasházi lakásban él. Nem kell havat lapátolnia és közösen viselik a lakók a társasházzal kapcsolatos terheket. De sokszor előfordul, hogy a tulajdonosok a beruházások és terhek vállalása kapcsán nincsenek egy állásponton. Mi a helyzet, ha például több lakó úszómedencét szeretne építtetni a közös tulajdonú tetőtérben? 
Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy amellett, hogy a tulajdonosok lakásai külön tulajdonukat képezik, az osztatlan közös tulajdonban álló részekből meghatározott eszmei hányaddal rendelkeznek. Az eszmei tulajdoni hányad nagysága a tulajdoni lapon is szerepel.

Milyen arányú döntés kell a társasházi beruházásokhoz?

A közös tulajdonban lévő részeket érintő ügyekben a hatályos Társasházi tv. alapján egyszerű szótöbbséggel hoznak döntést a tulajdonosok, amikor is az őket megillető eszmei tulajdoni hányad arányában rendelkeznek szavazati joggal. A döntés minden tulajdonosra kötelező erejű.

Amikor 100%-os szavazati arány szükséges

A tulajdonostársak egyhangú döntése szükséges a. rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz. Mik ezek? A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások az állagvédelmet meghaladó, fenntartás (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) körébe nem tartozó kiadások. Amennyiben tehát az ingatlan állagát megóvó kiadásról van szó, az például nem tartozik ebbe a körbe. A fenti példánál maradva, amennyiben a lakók közül csak egy is ellenzi az új úszómedence létesítését, akkor a városi uszodát kell használnia a lakóknak.
A nem az előírásoknak megfelelően meghozott bírósági határozat bíróság előtt megtámadható.