Jognyilatkozat

Ezt a honlapot dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva, a Zala Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók.

A honlap letöltésével, megtekintésével a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait: 

  • a látogató IP-címe,
  • a látogatás időpontja.

Az Ügyvéd ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, valamint a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítésére és elhárítására használja fel.

A honlap szerkezete, külalakja, tartalma – más személy szerzőségének kifejezett feltüntetése hiányában - az Ügyvéd szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A honlap szöveges tartalmának idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.

A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik az Ügyvédet. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyvéd folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. Az Ügyvéd nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az Ügyvéd fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Ügyvédet semmiféle felelősség nem terheli.

Előfordulhat, hogy valaki évekig szerződés nélkül használ egy ingatlant. Vagy azért, mert a tulajdonosok elhunytak és nem lehet kideríteni, ki az örökös, vagy például más eset lehet, ha a szomszédos területet nem használja senki és nem tartja karban, a szomszéd pedig úgy dönt, hogy használatba veszi.

Mi a jogi helyzet?

Ha valaki már hosszú évek óta használ és sokat költ az adott ingatlanra, akkor jogosan merülhet fel az igénye, hogy tulajdonjogát is jegyezzék be.
Ilyenkor van lehetősége a tulajdonjog megszerzésére, ún. elbirtoklás útján.

Mi az elbirtoklás?

Elbirtoklás útján akkor lehet megszerezni az ingatlan tulajdonjogát, ha tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja. Hamarabb következik be az elbirtoklás, már 5 év elteltével, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné. Ilyen például, ha elmaradt a szerződés földhivatali benyújtása. A bejegyzés feltétele ilyen esetben az is, hogy a szerződés a tulajdonjog bejegyzéshez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfeleljen és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.
Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

Mikor kizárt?

Az ingatlan elbirtoklása kizárt, ha az elbirtoklás feltételei a föld egy részére vonatkozóan állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

Mik a teendők?

Ha az elbirtoklás feltételei fennállnak, a tulajdonjog bejegyzéséhez az is szükséges, hogy a használó és a korábbi tulajdonos megállapodást köt ügyvéd vagy közjegyző előtt, melyben a tulajdonos elismeri az elbirtoklással történő tulajdonszerzést és a használó tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájárul. Ennek hiányában perben kell a a bíróságtól kérni az elbirtoklással történő tulajdonszerzés megállapítását.