Ingatlanjog

Irodánk további fő szakterülete az ingatlanjog. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden ingatlannal kapcsolatos szerződés megkötése előtt konzultáljunk a felekkel és beszéljük át a jogügylet jogi és adójogi vonatkozásait. Vállajuk lakóingatlan, garázs, nyaraló, iroda, ipari ingatlan, külterületi termőföld, zártkert stb. adásvételi, ajándékozási, csere és bérleti szerződésének készítését, illetve véleményezését. A megbízásba a jogügylet előtti jogi tanácsadás, tulajdoni lap beszerzése, illetve a jogügylet teljes körű földhivatali ügyintézése is beletartozik.

Előfordulhat, hogy valaki évekig szerződés nélkül használ egy ingatlant. Vagy azért, mert a tulajdonosok elhunytak és nem lehet kideríteni, ki az örökös, vagy például más eset lehet, ha a szomszédos területet nem használja senki és nem tartja karban, a szomszéd pedig úgy dönt, hogy használatba veszi.

Mi a jogi helyzet?

Ha valaki már hosszú évek óta használ és sokat költ az adott ingatlanra, akkor jogosan merülhet fel az igénye, hogy tulajdonjogát is jegyezzék be.
Ilyenkor van lehetősége a tulajdonjog megszerzésére, ún. elbirtoklás útján.

Mi az elbirtoklás?

Elbirtoklás útján akkor lehet megszerezni az ingatlan tulajdonjogát, ha tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja. Hamarabb következik be az elbirtoklás, már 5 év elteltével, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné. Ilyen például, ha elmaradt a szerződés földhivatali benyújtása. A bejegyzés feltétele ilyen esetben az is, hogy a szerződés a tulajdonjog bejegyzéshez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfeleljen és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.
Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely jogelődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

Mikor kizárt?

Az ingatlan elbirtoklása kizárt, ha az elbirtoklás feltételei a föld egy részére vonatkozóan állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

Mik a teendők?

Ha az elbirtoklás feltételei fennállnak, a tulajdonjog bejegyzéséhez az is szükséges, hogy a használó és a korábbi tulajdonos megállapodást köt ügyvéd vagy közjegyző előtt, melyben a tulajdonos elismeri az elbirtoklással történő tulajdonszerzést és a használó tulajdonjogának bejegyzéséhez hozzájárul. Ennek hiányában perben kell a a bíróságtól kérni az elbirtoklással történő tulajdonszerzés megállapítását.