Egyéb jogi képviselet

Magánszemély ügyfeleknek

 • Öröklési ügyek
  • öröklési szerződések készítése, illetve véleményezése
  • tartási, illetve életjáradéki szerződések készítése, illetve véleményezése
  • végrendelet készítése, illetve véleményezése
 • Peres jogi képviselet
  • szerződéses jogviták
  • tulajdonjoggal, ingatlannal kapcsolatos jogviták
  • egyéb polgári peres és peren kívüli eljárásokban történő teljes körű jogi képviselet

Gazdasági társaságoknak

 • Társasági és cég ügyek
  • cégalapítással kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás, tanácsadás
  • cégjogi változásokkal kapcsolatos változásbejegyzések teljes körű ügyintézése
  • taggyűlések, közgyűlések, tagok gyűlésének jogi előkészítése, a kapcsolódó okiratok szerkesztése
 • Csőd-, végelszámolási és felszámolási ügyek
  • csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt álló cégek képviselete, az eljárás lebonyolítása
  • hitelezők jogi képviselete
 • Kereskedelmi jogvitákban történő jogi képviselet
  • szerződéses jogviták, szerződésszegéssel, hibás teljesítéssel kapcsolatos perek
  • kártérítési perek
 • Kereskedelmi szerződések készítése
  • ingatlan és ingó adásvételi és bérleti szerződések
  • szállítási szerződések
  • megbízási és vállalkozási szerződések

Cégek képviselete

Mind magyar, mind ausztriai cégek képviseletét ellátjuk eseti megbízások alapján illetve állandó havi díjas megbízás keretében.

ENYÉM? TIED? ÖVÉ?…
(CÉGTULAJDONOSOK FIGYELEM!)

Felhívjuk minden cégtulajdonos figyelmét, hogy a cég önálló jogalany, saját tulajdonnal rendelkezik. Ha az ügyvezető, cégtulajdonos, kölcsönt vesz fel (akár rendszeresen, akár egyszer nagyobb összegben) saját cégétől könnyen kockáztat büntető eljárást.

AMIKOR A TAG A KÖLCSÖNT NEM ADJA VISSZA A CÉGNEK...

Ha ugyanis, a felvett kölcsön a cég likviditását veszélyezteti, visszafizetése kétséges, fedezete nincs, vagy csekély, könnyen érheti a vezető tisztségviselőt az a vád, hogy az ésszerű gazdálkodás követelményével szemben eljárva a társaság működőképességét veszélyeztette.

Ilyen esetben az ügyvezető könnyen találhatja magát a vádlottak padján. Ezen önmagában a szabályos kölcsönszerződés sem segíthet.

A kölcsön nem tilos, de ilyen esetekben mindig vegyék figyelembe a cég érdekeit és gazdasági helyzetét is. Ha kétségük merül fel, mindig egyeztessenek ügyvédjükkel, könyvelőjükkel.