Egyéb jogi képviselet

Magánszemély ügyfeleknek

 • Öröklési ügyek
  • öröklési szerződések készítése, illetve véleményezése
  • tartási, illetve életjáradéki szerződések készítése, illetve véleményezése
  • végrendelet készítése, illetve véleményezése
 • Peres jogi képviselet
  • szerződéses jogviták
  • tulajdonjoggal, ingatlannal kapcsolatos jogviták
  • egyéb polgári peres és peren kívüli eljárásokban történő teljes körű jogi képviselet

Gazdasági társaságoknak

 • Társasági és cég ügyek
  • cégalapítással kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás, tanácsadás
  • cégjogi változásokkal kapcsolatos változásbejegyzések teljes körű ügyintézése
  • taggyűlések, közgyűlések, tagok gyűlésének jogi előkészítése, a kapcsolódó okiratok szerkesztése
 • Csőd-, végelszámolási és felszámolási ügyek
  • csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt álló cégek képviselete, az eljárás lebonyolítása
  • hitelezők jogi képviselete
 • Kereskedelmi jogvitákban történő jogi képviselet
  • szerződéses jogviták, szerződésszegéssel, hibás teljesítéssel kapcsolatos perek
  • kártérítési perek
 • Kereskedelmi szerződések készítése
  • ingatlan és ingó adásvételi és bérleti szerződések
  • szállítási szerződések
  • megbízási és vállalkozási szerződések

Cégek képviselete

Mind magyar, mind ausztriai cégek képviseletét ellátjuk eseti megbízások alapján illetve állandó havi díjas megbízás keretében.

Társasházban lakom...

Sok előnnyel jár, ha valaki társasházi lakásban él. Nem kell havat lapátolnia és közösen viselik a lakók a társasházzal kapcsolatos terheket. De sokszor előfordul, hogy a tulajdonosok a beruházások és terhek vállalása kapcsán nincsenek egy állásponton. Mi a helyzet, ha például több lakó úszómedencét szeretne építtetni a közös tulajdonú tetőtérben? 
Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy amellett, hogy a tulajdonosok lakásai külön tulajdonukat képezik, az osztatlan közös tulajdonban álló részekből meghatározott eszmei hányaddal rendelkeznek. Az eszmei tulajdoni hányad nagysága a tulajdoni lapon is szerepel.

Milyen arányú döntés kell a társasházi beruházásokhoz?

A közös tulajdonban lévő részeket érintő ügyekben a hatályos Társasházi tv. alapján egyszerű szótöbbséggel hoznak döntést a tulajdonosok, amikor is az őket megillető eszmei tulajdoni hányad arányában rendelkeznek szavazati joggal. A döntés minden tulajdonosra kötelező erejű.

Amikor 100%-os szavazati arány szükséges

A tulajdonostársak egyhangú döntése szükséges a. rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz. Mik ezek? A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások az állagvédelmet meghaladó, fenntartás (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) körébe nem tartozó kiadások. Amennyiben tehát az ingatlan állagát megóvó kiadásról van szó, az például nem tartozik ebbe a körbe. A fenti példánál maradva, amennyiben a lakók közül csak egy is ellenzi az új úszómedence létesítését, akkor a városi uszodát kell használnia a lakóknak.
A nem az előírásoknak megfelelően meghozott bírósági határozat bíróság előtt megtámadható.