Bemutatkozás

...
dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva Ügyvéd, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam,- és Jogtudományi Karán végezte, emellett európai jogi szakjogász diplomát is szerzett, a Zala Megyei Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja. Felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik. 2007. óta építi ki Zalaegerszegen Zala és Vas megye területére koncentrálva ügyvédi praxisát, előtte 4 éven keresztül ügyvédjelöltként dolgozott. 2014. évtől Budapesten is végez tevékenységet. Ügyfelei közt tudhat több magyar és osztrák magánszemélyt, céget és pénzintézetet is. Ügyvédként a célja, az ügyfelek teljes körű, pontos kiszolgálása, a lehető legteljesebb körű diszkréció mellett.

Elvonták a követelésem fedezetét… Sokszor találkozik egy hitelező azzal a helyzettel, hogy az adósa, akinek látszólag nagy vagyona van, jó életkörülmények közt él, papíron nincstelen. Amennyiben a hitelezőnek az adósa nem fizeti vissza határidőben a tartozását, először általában felszólítja a teljesítésre, majd ezt követően peres eljárást indít. (Ha a követelést közjegyzői okiratba foglalták, akkor peres eljárásra nincs szükség, közvetlen végrehajtásnak is helye van.) Előfordul, hogy közben az adós „papíron” nincstelenné válik, különböző vagyonelemek hirtelen eltűnnek a nevéről, akár ajándékozás akár adásvétel útján, így a hitelező a követelését nem tudja behajtani. Fontos tudni, hogy ezek a szerződések fedezetelvonó szerződésnek minősülnek a Polgári Törvénykönyv szerint, mivel ezekkel az adós a tartozásának fedezetéül szolgáló vagyonát részben vagy teljesen elvonja, tehát a tartozásának a fedezete részben vagy egészben megszűnik. Fedezetelvonó szerződésnek minősül, ha az adós vagyonából kikerül az adott vagyontárgy, pl. adásvétel, ajándékozás útján, de az is, ha a vagyontárgya a harmadik fél javára zálogjogot alapítanak, mivel a zálogjoggal rendelkező harmadik fél az esetleges végrehajtás során meg fogja előzni a többi jogosultat. A bíróság mást vizsgál abban az esetben ha ingyenes volt az ügylet vagy visszterhes volt, illetve fontos szempont az is, hogy családtagok között történt-e a fedezetelvonó szerződés megkötése. Ha a bíróság megállapítja, hogy az adott jogügylet fedezetelvonó jellegű volt, akkor az ügylettel vagyont szerző fél köteles tűrni, hogy a követelést az általa megszerzett vagyonból behajtsák akár végrehajtási eljárás útján, tehát a hitelező követelésének fedezetét nem veszíti el.