Bemutatkozás

...
dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva Ügyvéd, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam,- és Jogtudományi Karán végezte, emellett európai jogi szakjogász diplomát is szerzett, a Zala Megyei Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja. Felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik. 2007. óta építi ki Zalaegerszegen Zala és Vas megye területére koncentrálva ügyvédi praxisát, előtte 4 éven keresztül ügyvédjelöltként dolgozott. 2014. évtől Budapesten is végez tevékenységet. Ügyfelei közt tudhat több magyar és osztrák magánszemélyt, céget és pénzintézetet is. Ügyvédként a célja, az ügyfelek teljes körű, pontos kiszolgálása, a lehető legteljesebb körű diszkréció mellett.

Mikor fordulhat elő?

Több esetben előfordul, hogy a termőföld használója nem saját tulajdonában álló területet használ anélkül, hogy arra külön jogcíme lenne (bérlet, haszonbérlet, társtulajdonosi megállapodás stb.) és a tulajdonos nem hívja fel a földhasználót a használat abbahagyására, bérleti díjat se kér, semmilyen megállapodást nem köt a használóval.
Előállhat ilyen helyzet akkor is, ha például meghalt a termőföld tulajdonosa és nem vezették át a hagyatékon a tulajdonosváltozást vagy akár ismeretlen helyen tartózkodik és a használó ha akarná, se találná meg.

Ha a termőföld használója évek múlva szeretné, hogy valóban a nevére kerüljön az adott terület, a lehetőségét az új Földforgalmi törvény biztosítja.

Mi a teendő?

Ha a föld használója több, mint 15 évig megszakítás nélkül használta a területet és nem kapott felhívást a használat abbahagyására, 15 év múlva igénnyel léphet fel, hogy elbirtoklással megszerezte a tulajdonjogot.

Amennyiben a tulajdonos fellehető és elismeri, hogy megtörtént az elbirtoklás, abban az esetben a megállapodást jóváhagyás céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek be kell nyújtani. A mezőgazdasági szerv jóváhagyását ilyen esetben is mindig be kell tehát szerezni, mivel az megvizsgálja, hogy a tulajdonszerzési feltételeknek megfelel-e a tulajdonjogot szerző fél, az elbirtoklás feltételei fennállnak-e illetve hogy nem a tulajdonszerzési korlátra vonatkozó szabályokat akarják-e a felek megkerülni.

Ha a tulajdonos nem ismeri el…

Amennyiben a tulajdonos nem ismeri el az elbirtoklást, a szerző fél bírósághoz fordulhat, de ezt megelőzően a szerző félnek be kell szereznie a a mezőgazdasági igazgatási szervtől egy hatósági bizonyítványt, melyben igazolják, hogy a tulajdonszerzés fenti feltételei fennállnak.

Fontos háttérszabályt tartalmaz a Ptk., mely szerint ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján nem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei a föld egy részére vonatkozóan állnak fenn és a föld nem osztható meg.

Látható tehát, hogy termőföld tulajdonjoga elbirtoklás útján megszerezhető, de az eljárási szabályok betartására nagy figyelmet kell fordítani!