Baleseti kártérítés

A baleset vagy más káresemény után a károsultaknak naprakész jogi és szakmai segítséget nyújtunk. Képviseljük érdekeit addig, amíg Ön vagy családja kártérítést nem kap a károkozótól vagy amennyiben rendelkezik felelősségbiztosítással, annak felelősségbiztosítójától.

A személyi sérülést szenvedett gyalogos, motoros, kerékpáros vagy gépkocsi utasa vagy vezetője, kártérítési igénnyel élhet a balesetet okozóval szemben. Amennyiben a károkozó gépkocsi rendelkezett kötelező felelősségbiztosítással, a gépkocsikra kötött kötelező felelősség biztosítás az ilyen károkat is fedezi. Tapasztalataink szerint a szakmailag, jogilag alátámasztott kárigények elbírálásakor a biztosítók sem zárkóznak el a peren kívüli egyezségtől, így Ön hamarabb a kártérítési összeghez jut.

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját baleset éri, már fontos az első pillanatoktól, hogy szakértő kezekben legyen az ügye. Ha már megtörtént a baj, akkor is figyelni kell arra, milyen iratokat gyűjtsenek és milyen kárigényeket jelentsenek be. Ennek a terhét levesszük a válláról és mindent megteszünk azért, hogy a legteljesebb körű kártérítést kapja a biztosítótól vagy a károkozótól. Vagyoni kárként érvényesítheti pl. a gépjárműkárát, gyógyszerköltségét, látogatási költségét, de még a ház körüli munkákra igénybe vett segítő költségét is. Amennyiben lelki szenvedés, fizikai fájdalom egészségromlás érte, sérelemdíjra tarthat igényt.

· 3 ESETBEN KÖTELEZŐ:

- Az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat).
- Ha az adatkezelő főtevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukba, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek, rendszeres, szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.
- Az adatkezelő, adatfeldolgozó fő tevékenysége a személyes adatok különleges kategóriáit vagy bűncselekményekre, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra vonatkozó adatok nagy számú kezelését foglalják magukba. Különleges adatok a GDPR szerint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

A FENTI HÁROM KATEGÓRIÁN KÍVÜL a GDPR tehát nem írja elő kötelezően az adatvédelmi tisztviselő kijelölését, kivéve, ha európai uniós vagy tagállami jog mégis előírja. 
Egyéb esetben is lehet és célszerű is adatvédelmi tisztviselőt alkalmazni, mivel ők a Rendeletben foglalat szabályoknak való megfelelést segítik és közvetítenek a felügyeleti hatóságok és a szervezet között.