Agrárjog

Az agrárjog napjaink talán legtöbbet változó és legtöbb jogi problémát felvető területe. Nem csak azon ügyfeleinknek, akik agrárgazdálkodók, hanem – amennyiben az ingatlan nem került művelés alól kivonásra - már egy zárkerti ingatlant vásárló magánszemély is találkozhat a termőföldre vonatkozó új szabályokkal. Az adásvételi szerződések, haszonbérleti szerződések és földhasználati megállapodások elkészítése a jogterület új szabályainak és a földhivatali gyakorlatnak az ismeretét is megköveteli. E körben is nagy tapasztalattal rendelkezik irodánk.

Sokan töltik szabadságukat a következő hónapokban szállodákban, ahol mindennapi jelenség, hogy a vendégek lap topot, tabletet vagy okostelefont használnak, illetve sokszor értékesebb egyéb tárgyakat is magukkal visznek a nyaralásra.

KI FELEL, HA VALAMI ELTŰNIK?

Fontos kiemelni, hogy a hazai szabályozás szerint a szálloda felelőssége kizárólag a szálloda szolgáltatásait igénybe vevő vendégek dolgaiért áll fenn. Nem szállóvendég az, aki például a szállodában megszálló vendéghez érkezik látogatóba. Úgyszintén nem vendég az, aki nyaralót vagy lakást bérel, mivel ebben az esetben a bérbeadó nem szálloda, a felek között bérleti jogviszony jön létre.

MILYEN TÁRGYAKÉRT FELEL A SZÁLLODA?

A szállodák felelősségét a vendégek értéktárgyaiért a Ptk. jól körülhatárolja. Mindazért felel a szálloda, amit a vendég a szállodában kijelölt, vagy erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy olyan személynek adott oda, akit jogosultnak tarthatott az átvételére. Ilyen személy például a recepciós, vagy a szálloda más munkatársa. Itt olyan dolgokról van szó, amelyek kiemelkedő értékkel nem bírnak, pl. ruhanemű, mobiltelefon. Tehát, ha a szobánkban, vagy ruhatárban elhelyezett dolgaink tűnnek el, ezekért a szálloda felelősséggel tartozik. De nem felel a szálloda, a medencénél, strandnál vagy teniszpályánál hagyott dolgokért.

A FELELŐSSÉG KORLÁTAI

A szálloda felelőssége nem korlátlan, annak maximális mértéke a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása semmis.
Figyelni kell azonban arra, hogy ha készpénzről, értékpapírról és jelentősebb értéktárgyakról van szó. A szálloda ezekért kizárólag abban az esetben felelős, ha azokat megőrzésre a vendégtől külön átvette, vagy az átvételt megtagadta. Erről mindkét esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez esetben az értéktárgyak eltűnéséért, az azokban bekövetkezett kárért a szálloda már korlátlan felelősséggel tartozik.