Blog


Ha külföldre utaznak, sokan elmulasztanak elmenteni egy nagyon fontos telefonszámot.

Mindenki arról álmodik és arra számít, hogy gond nélkül zajlik a nyaralás. Ha azonban valami probléma adódik, ellopják az iratait, baleset történik, tudja, hogy hirtelen kit hívjon vagy kihez forduljon?

Azt javasoljuk, mindig mentsék el az illetékes konzuli szolgálat számát és ilyen esetekben az illetékes magyar konzuli szolgálattól kérjenek segítséget.

Mikor segíthet a konzul?

A konzuli szolgálat egyik legfőbb feladata, hogy segítséget, támogatást nyújtson a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok Magyarországra történő hazatéréséhez, ha ez valamilyen oknál fogva akadályozott.

Így, ha például elvesztette vagy ellopták az útiokmányát, új okmányt állít ki, így segíti a hazatérést.

A konzuli szolgálat fontos feladata emellett, hogy a külföldön balesetet szenvedő, vagy bűncselekmény áldozatává vált magyarok állapotáról tájékozódik, figyelemmel kíséri egészségügyi ellátásukat, gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről.

Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt is nyújthat, ha a bajba jutott saját vagy más forrásból a hazatérésről gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.

Ha egészségügyi vészhelyzet adódik (súlyos és tömeges megbetegedés) a konzul tájékoztatja a magyar állampolgárt helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik a lehetséges hazaszállítás megszervezésében.

Abban a nem várt esetben, ha a magyar állampolgárt külföldön őrizetbe veszik, tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit, értesíti hozzátartozóját, emellett tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.

Azt javasoljuk tehát, külföldi utazás esetén az illetékes magyar konzulátus száma mindig legyen elmentve telefonjába.

 


Megoszlanak a vélemények arról, hogy mi a jobb és kedvezőbb, ha magunk szervezzük és intézzük jól megérdemelt pihenésünket, vagy utazási irodára bízzuk annak szervezését.

Ha utazási irodával utazunk, akkor az utazás szervezésének terhét leveszik a vállunkról. Ilyen esetben mindenképp utazási szerződést kell kötnünk, mellyel kapcsolatos szabályokat Kormányrendelet rögzíti.

Elsődleges, az utazási iroda szerződésben szereplő adatainak ellenőrzése, hogy megbizonyosodjunk arról, egyáltalán létező cégről van-e szó, annak nyilvántartásba vétele az illetékes engedélyezési hatóságnál megtörtént-e és rendelkezik-e érvényes biztosítással.

Hogy tudjuk ellenőrizni az irodát?

A szerződésnek mindenképp tartalmaznia kell az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát, nyilvántartásba vételi számát. Ezen adatok ellenőrzését - a cégkivonat, nyilvántartásba vételi engedély és biztosítás bemutatását - magától az irodától is kérhetjük, de még jobb, ha magunk is ellenőrizzük. A cégnyilvántartás adatai az interneten ingyenesen elérhetőek.

Célszerű utánajárni, hogy az utazási iroda hatósági nyilvántartásban szerepel-e. Amennyiben a nyilvántartásban nem szerepel, jogosulatlan utazásszervezői, közvetítői tevékenységet végez. A nyilvántartás adataiból az is kiderül, hogy az iroda mekkora összegű biztosítással rendelkezik és melyik biztosítónál.
A blog írásakor hatályos lista a nyilvántartásba vett utazási irodákról itt található:
file:///C:/Users/User/Downloads/kozhitnyilv.pdf

Ha létező és nyilvántartásba vett irodáról van szó, akkor a biztosítási összeg nagysága is támpontot adhat a cég teljesítőképességével kapcsolatban. Ez azért fontos, mert a megjelölt összeg erejéig a biztosító vállalja a megjelölt vagyoni biztosíték terhére a szükséghelyzetbe került, például az iroda csődje miatt külföldön ragadt utasok hazaszállításával és kényszerű tartózkodásával felmerült költségeknek a megfizetését, illetve a már befizetett utazások előlegének, illetve részvételi díjának visszatérítését.

Túl olcsó utak

Amennyiben minden adat stimmel, akkor is gyanakodjunk, ha a piaci ár töredékéért kínálja az utazási iroda az útjait. Csodák nincsenek és gyakran előfordul, hogy a csőd szélén álló iroda gyorsan túl akar adni a meglévő útjain…

Az a kedvező helyzet, ha egy utazási iroda által szervezett utazás zökkenőmentesen bonyolódik le, de ha előrelátóak voltunk, akkor az utazási iroda fizetésképtelensége estén kisebb eséllyel ragadunk külföldön illetve nem veszítjük el a befizetett előleget.


Társasházakban, ahol a lakások, üzletek közel vannak egymáshoz és a lakók élettere ezért szűkösebb, gyakrabban előfordul, hogy a szomszédok zavarják egymás mindennapi életét. Zavarhatják a lakásokból, üzletekből kiáramló szagok, a hangos zene, éjszakai szórakozóhely lármája. Nyáron, amikor nyitva vannak az ablakok, ez még gyakoribb probléma.

Mit lehet tenni?

Ilyen esetekben a lakókat birokvédelem illeti meg. Akit megfosztanak birtokától, vagy a birtoklásban zavarnak, a települési önkormányzat jegyzőjétől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A bizonyítás

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak kell bizonyítania akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A bizonyítékokat a kérelemhez csatolni kell, illetve meg kell jelölni, ha tanúk meghallgatását, helyszíni szemle lefolytatását, szakértő kirendelését stb. kérjük.

Milyen határozat hozható?

Amennyiben a jegyző a kérelemnek helyt ad, az eredeti állapotot helyreállítja és a birtoksértőt a magatartástól eltiltja, kivéve, ha a birtokvédelemért folyamodó nem jogosult a birtoklásra vagy a birtoklásának zavarását tűrni köteles.

A jegyzőnek alap esetben 15 napon belül kell az eljárást lefolytatnia, tehát alapvetően hamar kiderül, sikerül-e a hosszadalmasabb per elkerülésével a vitát rendezni.


Előfordulhat, hogy olyan nem várt körülmény, betegség, haláleset jön közbe, ami miatt a lefoglalt nyaralást le kell mondanunk. A legtöbb utazási iroda, légitársaság, szálloda meghatározza azt a nyaralás megkezdése előtti időszakokat, amikor már nem mondhatjuk le a nyaralást, kizárólag akkor, ha a teljes utazási költséget vagy egy részét sztornó díjként kifizetjük. Egy több százezer forintos nyaralásnál, ez bizony súlyos terhet jelenthet. Ezt kerülhetjük el útlemondási biztosítás kötésével.

Mi az az útlemondási/Sztornó biztosítás?

Az útlemondási biztosítás kötése a biztosított utazásképtelenségére terjed ki, megkötésével a biztosító átvállalja az útlemondásból eredő sztornódíjak megtérítését.
Minden útlemondási biztosítás konkrétan meghatározza azokat az indokokat, melyek esetén a biztosító a sztornódíjat megtéríti. Ilyen indok lehet például a biztosított, vagy a biztosítottal együtt jelentkezett nevesített útitárs, gyermeke, testvére betegsége, halála, de kizárólag akkor, ha ezek az okok a biztosítás megkötésekor nem álltak fenn. Több biztosító ilyen indokként nevesíti a biztosított lakásának kirablását, vagy ha azt természeti csapás érte, vagy ha a biztosított munkanélkülivé válik.

Bejelentés

A biztosítási szerződés meghatározza, mennyi időn belül kell a biztosítási eseményt bejelenteni. A kárt a lehetőségekhez képest csökkenteni kell, illetve minden esetben a biztosító útmutatásait kell követni. Természetesen a biztosító által megjelölt módon a biztosítási esemény bekövetkeztét igazolni kell!

Önrész

A biztosítási szerződés meghatározza az önrész összegét, amit a biztosítottnak kell a sztornó költségekből vállalni, illetve azt is, ha kivételt állapít meg és a biztosító fizeti a teljes sztornó költséget.

Kiemelendő tehát, hogy mindig azonnal jelentsük be a káreseményt, kövessük a biztosító utasításait és csatoljunk be időben minden, a biztosító által kért iratot.

Egy néhány ezer forintos biztosítás kötésével több százezer forintot spórolhatunk, ezért érdemes elgondolkodni a nyaralás előtt a biztosítás megkötésén.

 


Akár adósként, akár hitelezőként találkozunk felszámolási eljárással, több buktató is előfordulhat, ami annak a megindítását megakadályozza. Alapvető feltétel például, hogy a hitelezőnek fel kell szólítani az adóst a tartozása rendezésére, mégpedig két alkalommal.

Nem elég egyszer felszólítani!!

A vonatkozó bírói gyakorlat megkülönbözteti a fizetési felhívást és felszólítást. 
A felszámolási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a hitelező felhívja az adóst a fizetésre, majd másodszor a törvényi követelményeknek megfelelő fizetési felszólítást kell kiküldeni. Ennek több kötelező elemet kell tartalmaznia.

Meddig lehet vitatni a követelést?

A hitelező csak akkor küldheti el az adós számára a Csödtörvény szerint a a fizetési felszólítást – amelynek kézhezvétele után az adós már nem vitathatja a hitelező követelését – ha az adóssal a megfelelő tartalmú számlát, legalább a követelés ténybeli alapját, jogcímét, összegét és teljesítési határidejét tartalmazó fizetési felhívást korábban már bizonyíthatóan közölte és felhívta az adóst a teljesítésre, a követelés megfizetésére. 
Az adós tehát az első fizetési felhívás után még vitathatja a követelést, a második fizetési felszólítás után már nem teheti meg, ez már nem lesz akadálya a felszámolás elrendelésének! Ha fizetési felszólítás kézhezvételét megelőzően az adós pert indít a hitelezővel szemben, akkor vitatottnak kell tekintetni a követelést és nem lehet elrendelni a felszámolást.

További részletekről tájékozódhat irodánkban.